Vi i verden 5-7

Vi i verden 5-7 Digital Fagnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Mari Ann Berg, Beate Børresen og Peder Nustad

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435394
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Vi i verden 5-7 Digital Fagnettsted

På fagnettstedet til verket er det interaktive oppgaver til hvert kapittel i grunnbøkene. Fagnettstedet har også kapittelprøver på to ulike nivå, og spill. Margtekstene fra elevboken ligger som redigerbar tekstfil. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Adresse til fagnettstedet: http://viiverden5-7.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Peder Nustad er undervisningsleder ved HL-senteret og prosjektleder for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra). Peder Nustad har teologi hovedfag og pedagogikk og sosiologi i fagkretsen.

Vi i verden 5-7
Vi i verden 5-7 følger læreplanen fra 2008. Vi i verden hjelper dere til en undervisning i tråd med menneskerettighetene. Alle læreplanens religioner og livssyn er likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.

Lærestoff i KRLE for mellomtrinnet til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.