Vi i verden 1-4

Vi i verden 2 Elevbok (Innbundet)

Forfatter:

Beate Børresen og Tove Larsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 96
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202220273
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Nivå: 2. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Vi i verden 2 Elevbok
Elevboka er organisert etter læreplanens hovedområder. Det er alltid lett og tydelig å identifisere hvilken tradisjon en er innenfor. Boka skal være en lesebok for alle på alle trinn. Elever på ulikt lesenivå vil kunne tilegne seg kunnskap gjennom tekster de kan mestre. Lesetekstene er knyttet til fortellingsstoffet som læreren finner i Lærerens bok, og er skrevet i en godt lesbar skrifttype. Vi i verden 2 består av en elevbok og en arbeidsbok.

Til toppen

Forfatter(e)
Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.
Vi i verden 1-4
Vi i verden er et læreverk i RLE for barnetrinnet. Bøkene er helt i tråd med læreplanen som ble innført høsten 2008. I Vi i verden er alle religioner og livssyn likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.