Vi i verden 1-4

Vi i verden 2 Lærerens bok (Perm)

Forfatter:

Beate Børresen og Tove Larsen

Forfatter:
Innbinding: Perm
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202220327
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Nivå: 2. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Vi i verden 2 Lærerens bok
Lærerens bok har et grundig bakgrunnsstoff til støtte for læreren innenfor alle tradisjoner og temaer. Fortellingsstoffet for elevene er utdypet med kontrollspørsmål og forslag til samtaletema. Oppgavestoffet legger i stor grad opp til aktiviteter der arbeid med språket er sentralt. Metodestoffet legger godt til rette for tverrfaglig arbeid og temaorganisering av undervisningen, og er variert med tanke på elevenes ulike læringsstiler.

Til toppen

Forfatter(e)
Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.
Vi i verden 1-4
Vi i verden er et læreverk i RLE for barnetrinnet. Bøkene er helt i tråd med læreplanen som ble innført høsten 2008. I Vi i verden er alle religioner og livssyn likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.