Vi i verden 1-4

Vi i verden 1-4 Digital Fagnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Beate Børresen og Tove Larsen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435387
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Varighet: Fram til 20.02.2020
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Vi i verden 1-4 Digital Fagnettsted
Se viiverden1-4.cdu.no
Vi i verden 1–4 har et eget fagnettsted, på både bokmål og nynorsk, med interaktive oppgaver til fagstoffet. Oppgavene er differensierte, og alle elever vil kunne finne oppgaver de kan mestre. Oppgavene fordrer ikke stor grad av skriveferdighet. På fagnettstedet vil elevene også finne spill der de kan øve på kunnskapsstoffet. Alle trinn i verket har stoff og oppgaver på nett, gratis for alle brukere.

Til toppen

Forfatter(e)
Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.
Vi i verden 1-4
Vi i verden er et læreverk i RLE for barnetrinnet. Bøkene er helt i tråd med læreplanen som ble innført høsten 2008. I Vi i verden er alle religioner og livssyn likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.