Verdiskapende prosjektledelse (Heftet)

Forfatter:

Torgeir Skyttermoen og Anne Live Vaagaasar

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 435
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202410865
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdiskapende prosjektledelse

Verdiskapende prosjektledelse tar utgangspunkt i at prosjekter er midlertidige og fleksible organisasjoner hvor medarbeiderne sammen skaper leveranser på tvers av fag, avdelinger og organisasjoner. Prosjekter etableres av en oppdragsgiver som vil ha en bestemt ytelse eller leveranse fra prosjektet. Når leveransen implementeres, skal den bidra til verdiskaping for oppdragsgiveren. Boken beskriver hvordan prosjekter bør gjennomføres slik at den ønskede verdiskapingen realiseres.

Boken preges av en helhetlig tilnærming til prosjektfaget. Leseren får en god forståelse for hvordan man kan gjennomføre prosjekter i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører, forhandlinger og stadige endringer. Med dette som utgangspunkt viser boken hvordan man bør avveie deltagelse fra brukere og andre nøkkelinteressenter mot tydelig eierstyring for å sikre en prosjektgjennomføring som effektivt bidrar til verdiskaping.

Alle prosjekter kjennetegnes ved at mennesker skal løse oppgaver sammen, derfor vier boken betydelig oppmerksomhet til det spesielle ved prosjektledelse og prosjektteamutvikling. Den legger stor vekt på de menneskelige dimensjonene ved prosjektarbeid. Mye oppmerksomhet rettes også mot hvordan læring og innovasjon er en naturlig del av prosjektarbeidet, og bidrar til å øke virksomhetens konkurransekraft.

Verdiskapende prosjektledelse tar for seg et bredt spekter av prosjekttyper i ulike virksomheter og bransjer i både offentlig og privat sektor. Den gir en god forståelse for moderne prosjektarbeid, og passer for både studenter ved universiteter og høyskoler og for praktikere som vil lære mer om hvordan prosjekter kan gjennomføres på en god måte.

Kontakt forlaget for power point-presentasjoner til bruk i undervisningen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Äntligen en lärobok som på allvar integrerar projektledningen praktiska utmaningar med relevant forskning inom området. Författarna lyckas på ett förtjänstfullt sätt behandla
projektledningens grundläggande begrepp och metoder och samtidigt visa upp komplexiteten och olikheterna när dessa tillämpas i praktiken. Genom sin forskningsanknytning bidrar boken dessutom till reflektion och väcker nyfikenhet för fortsatt kunskapsutveckling om projekt, projektledning och projektorganisering. Jag rekommenderar den varmt.»
Mats Engwall, professor KTH

«Dette er en meget velskrevet og pedagogisk bok som ikke bare gir grunnleggende innsikt i prosjekter, men som også angir temaer for dypere refleksjon. Den dekker ulike typer prosjekter, forskjellige oppgaver som prosjekter kan fylle, og alle de dilemmaer og problemstillinger som ledere og prosjektmedarbeidere står overfor.»
Tor Hernes, professor ved Copenhagen Business School og professor II ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

«Den här boken täcker det mesta av betydelse som man kan säga om projekt och deras funktionssätt. Perspektivet 'värdeskapande' är väl funnet och bokens innehåll har det som en tydlig ledstjärna. Boken är visserligen en pedagogisk lärobok, men ger samtidigt en god inblick om forskningen och bekräftar det goda rykte som Skandinavien har som ledande inom projektfältet.»
Rolf A. Lundin, professor emeritus ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping.


Det finns sedan länge ett stort behov av en bok som samlar den forskning som gjorts inom den så kallade Scandinavian School of Project Management, och presenterar den på ett praktiskt användbart sätt. Författarna har här lyckats mycket väl med den uppgiften. Resultatet är en bok som är av stort intresse för forskare, praktiskt verksamma projektledare, konsulter och studenter.»
Johann Packendorff, docent ved Institutt for industriell økonomi og organisasjon ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.


«Verdiskapende prosjektledelse utgör ett välkommet tillskott till projektledningslitteraturen genom att den systematiskt beskriver fyra olika processer som är centrala i projekt: Styrning, Organisering, Ledning och Arbetsform. Texten ger inblick såväl i hur dessa processer bedrivs i projekt, som vad den aktuella forskningen säger om dessa. Att skriva en bok som både ger insikt i projektledning som praktik och i projekt som organiseringsform är en grannlaga utmaning som författarna lyckats väl med. Boken är därmed att rekommendera både till studenter på högskolenivå som vill förbereda sig inför ett arbetsliv präglad av projekt, och till aktiva projektledare som vill utveckla sina färdigheter genom att reflektera över sin praktik.»
Anette Hallin, docent i företagsekonomi, Mälardalens Högskola og forsker II ved GRI Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

«Prosjektledelse er et fag i stadig utvikling. Verdiskapende prosjektledelse gir oss en oppdatert presentasjon. Gjennom boken får du god innsikt i både tradisjonelle og nyere syn på hvordan prosjekter skal ledes og gjennomføres. Bokens styrke er at den også trekker på lærdommer fra ledelses- og organisasjonsfagene. Boken viser at kunnskaper om prosjektledelse er viktig for verdiskapningen i private og offentlige virksomheter.»
Erling S. Andersen, professor emeritus, Handelshøyskolen BI.

«Verdiskapende prosjektledelse är en intressant och väldigt viktig projektbok. Projekt har över tid kommit att bli ett av vår tids viktigaste sätt att organisera för att skapa värde i allehanda organisationer. Genom att utgå från vad som gör skandinavisk projektorganisering unik och den komplexitet som projektarbete innebär, är författarna sin titel trogen genom ett tydligt tillfört värde för alla som är intresserade av att förstå, leda och arbeta i projekt.»
Markus Hällgren, professor ved Handelshögskolan, Umeå universitet.

«Prosjektledelse er et fag som er i stadig utvikling, slik at det alltid er behov for oppdaterte læremidler. Skyttermoen og Vaagaasar har skrevet en bok som favner et vidt utvalg av tema og som gir en god innføring i ulike aspekter ved utfordringene knyttet til prosjekter.»
Bjørn Andersen, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«Verden har behov for reflekteret projektpraksis. Denne bog er værdifuld, fordi den med illustrative case-eksempler maner til refleksion. Med sit klare sprog og sin insisteren får den læseren til at forstå, at værdiskabelsen er det centrale i al projektvirksomhed. At det må og skal være ledestjernen. Bogen giver inspiration til 'Hvordan?'»
Pernille Eskerod, professor ved Webster University Wien

«Verdiskapende prosjektledelse er en viktig bok som gir en forskningsbasert og systematisk innføring i hva som kjennetegner god og reflektert prosjektgjennomføring.
Forfatterne setter et særlig fokus på samhandlingen mellom medarbeidere, og behandler de viktigste områdene du må beherske for å arbeide med prosjekter på en innsiktsfull måte.»
Jan Thorsvik, professor ved Universitetet i Agder og professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«Dette er en bok som setter perspektiv på hvordan menneskelig aktivitet forandrer verden i stort og smått gjennom prosjekter. Prosjekter dreier seg om utvikling & endring. Organisasjoner må endre seg for å overleve. Derfor er prosjektkompetanse særdeles viktig. Det er enorme investeringer som bidrar til utvikling og endring og dette realiseres gjennom prosjektarbeid og prosjektledelse. Prosjekter berører ufattelig mange mennesker, både underveis og med de effektene prosjektet bidrar til. Verdiskapende prosjektledelse gir en meget bra oversikt over utviklingen av prosjektfaget og dets mangfoldigheter. Dette gjør den basert på det siste innen forskningen på temaet. Den vil gi et godt fundament for alle som vil jobbe med prosjekter.»
Harald Lundqvist, styreleder for Prosjekt Norge og leder for prosjektledelse i Telenor

Til toppen

Presse Verdiskapende prosjektledelse
Forfatter(e)

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI, med doktorgrad innenfor fagfeltet fra samme sted i 2006. Hun har ansvar for mange av BIs etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse, blant annet det anerkjente Executive Master of Management programmet i prosjektledelse. Vaagaasar underviser og holder foredrag om et bredt spekter av tema innenfor fagområdet. Hennes forskningsinteresser omfatter organisering av store, komplekse prosjekter, interessentarbeid, relasjonsbygging, kompetanseutvikling, læring og innovasjon i prosjektkonteksten. Hun har publisert en lang rekke artikler tilknyttet disse temaene og vunnet flere internasjonale forskningspriser.