Verdier i konflikt av Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (Open Access)
Open Access

Verdier i konflikt (Open Access)

Etikk i et mangfoldig samfunn

Forfatter:

Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202640545
Kategori: Politifag og kriminalomsorg , Religion , Helse- og sosialfag , Filosofi og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Filosofi, Helse- og sosialfag, Politifag og kriminalomsorg, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdier i konflikt

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom.

Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.

Til toppen

Andre utgaver

Verdier i konflikt
Bokmål Heftet 2020
Presse Verdier i konflikt

«Hvordan bør vi som individer navigere oss konstruktivt gjennom verdikonflikter i det sivile og politiske liv?. [...] Boken inneholder et knippe artikler som samlet sett både gir en bred innfallsvinkel til verdikonflikter, uten at den blir for sprikende. Jeg synes derfor den fungerer godt som inngangsport for lesere som ønsker å orientere seg flerfaglig i møte med verdikonflikter.» 

Asle Eikrem, Tidsskrift for Praktisk Teologi.

Til toppen

Forfatter(e)

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysaker har skrevet og redigert en rekke artikler og bøker innen moralfilosofi, politisk filosofi og sosialfilosofi, herunder Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av kroppslig krenkbarhet (2013), "The Dignity in Free Speech: Civility Norms in Post-Terror Societies" (med Henrik Syse i Nordic Journal of Human Rights, 2016) og "Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts (i Odin Lysaker og Jonas Jakobsen (red.): Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought, 2015).

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis i etikk ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder (UiA) og forsker ved Senter for omsorgsforskning, sør. Han er ph.d. fra UiA og har publisert en rekke arbeider om straffegjennomføringsetikk, profesjonsetikk, kriminologi og psykisk helse. På Cappelen Damm Akademisk har han utgitt bøkene Murer og moral og Verdier i konflikt.

Solveig Botnen Eide er professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet Agder. Hennes undervisnings og forskningsinteresse er særlig knyttet til profesjonsetikk og etiske utfordringer i ulike deler av velferdsfeltet.

Kjetil Fretheim er prorektor og professor i etikk og diakoni ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har ph.d. i empirisk etikk fra samme institusjon og har publisert bøker og artikler innen samfunnsteologi, utviklingsetikk og kirkeforskning.

Hans Grelland, f. 1947, professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Jan-Olav Henriksen (f. 1961) er professor i religionsfilosofi ved MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo.

Inger Beate Larsen, f. 1954, ph.d. i samfunnsmedisinske fag, førsteamanuensis i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Arbeidet innen psykisk helsevern og med utdanning innen psykisk helsearbeid. Forskningsfelt: arkitektur og helse og tvang innen psykisk helsevern.

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos.) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. Han har dessuten skrevet en lang rekke barne- og ungdomsbøker siden han debuterte i 1977. Med sine bøker har han skrevet seg inn i tusenvis av barns hjerter med de alvorlige og morsomme historiene om englebarnet Paul. I 1996 fikk han skolebibliotekarforeningens litteraturpris for disse bøkene. Bøkene er oversatt til dansk og tysk.

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming.

Håvard Løkke er førsteamanuensis i filosofi og psykologi ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Han er ph.d. fra University of Oxford. Han arbeider hovedsakelig med antikkens filosofi og moderne psykologi. Blant hans publikasjoner er monografien Knowledge and Virtue in Early Stoicism (Springer, 2016).

Grethe Netland er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en doktorgrad i filosofi fra Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Netlands forskningsinteresser er i første rekke politisk filosofi og profesjonsetikk.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo med doktorgrad samme sted. Han har skrevet en rekke bøker innen etikk, politisk filosofi og miljøfilosofi.