Vennskap (Heftet)

Serie: Barndom i barnehagen 

Forfatter:

Maria Øksnes og Anne Greve (red.)

Barndom i barnehagen er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier der hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og forskningsmessige perspektiver av nordiske barnehageforskere og forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Barndom i barnehagen
ISBN: 9788202473853
Kategori: Barns utvikling, lek og læring
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vennskap

Barns vennskap har de siste årene vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet internasjonalt.

I Vennskap presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns vennskap. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hva vennskap kan være og bety for barns liv i barnehagen.

Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn. Forskerne drøfter blant annet tema som:

 • barnehagelærere/ansattes rolle i arbeid med barns vennskap
 • hvordan vi kan tenke og snakke om vennskap
 • hvordan barn forhandler om vennskapsrelasjoner i lek
 • hvordan vennskap har grunnlag i emosjoner
 • lek som vennskap
Artiklene i boka bidrar med ny kunnskap som gir utdypet forståelse for barns vennskap innenfor institusjonelle rammer.

Medforfattere er Einar Sundsdal, Randi Dyblie Nilsen, Torgeir Alvested, Ole Henrik Hansen, Ingrid Engdahl og William A. Corsaro.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Læring

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

  Heftet
 • Motstand

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Marcus Samuelsson (red.)

  Heftet
 • Lek

  Barndom i barnehagen / Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)

  Heftet
Presse Vennskap

Vennskapets betydning

Vennskap er livsviktig for barn. Denne boka gir deg en forklaring på hvorfor.

Ingeborg Tveter Thoresen, Første steg nr. 1, 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Siden 2002 har hun vært ansatt ved barnehagelærerutdanningen, først som stipendiat, siden som underviser, veileder og forsker. Hennes forskningsinteresser omfatter barnehagelærernes profesjonshistorie, barnehagens historie og barns lek og vennskap i barnehagen. Hun leder nå to forskningsprosjekter: ett som retter oppmerksomheten mot hvordan risikobegrepet blir forstått og forhandlet av ulike profesjonsgrupper i tilknytning til barn i Frankrike og Norge, og ett om barns dramatiske lek i barnehagen.

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Bøker i serien