Velferdsteknologi i praksis (Heftet)

Perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forfatter:

Sigrid Nakrem og Jòhannes B. Sigurjónsson

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 130
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202532369
Kategori: Helsefag , Helse- og sosialfag , Helsefag , Fagskolen , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Velferdsteknologi i praksis

Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette er også den fremste målsetningen med implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene: at den enkelte bruker i større grad skal kunne klare seg selv i hverdagen.

Boken Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken er

  • utvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker
  • design, teknologiforståelse og innovasjon
  • etiske vurderinger og tilrettelegging
Boken vil gi leseren kunnskap som gjør det mulig å kunne bidra til produktutvikling og prosjektgjennomføring innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass, samtidig som den inviterer til etiske refleksjoner og viser viktigheten av individuell tilrettelegging.

Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sigrid Nakrem er utdannet sykepleier og har doktorgrad ph.d. i samfunnsmedisin (2011) fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet (NTNU). Hun er ansatt som professor i helsevitenskap med spesialisering i sykepleie og velferdsteknologi ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Hun har bred erfaring med forskning og undervisning innen eldreomsorg, helsetjenesteforskning, innovasjon og velferdsteknologi.

Jóhannes B. Sigurjónsson er utdannet sivilingeniør fra Reykjavik og har doktorgrad i produktutviklingsmetodikk (1993) fra NTNU. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for design på NTNU med spesialisering i system design. I tillegg til undervisning har Sigurjónsson arbeidet med studieveiledning og administrasjon. Hans publikasjoner fokuserer hovedsakelig på undervisningsmetoder.

Knut Einar Aasland er maskiningeniør og har en PhD i produktutviklingsmetodikk (NTNU 1995). Han har blant annet publisert om utvikling av produktprogrammer for å dekke varierende markedsbehov. Har også arbeidet med området universell utforming – da med fokus på dagliglivets produkter og ikke på bygninger eller infrastruktur. Han underviser til daglig produktutvikling og produksjon ved NTNU.

Martina Maria Keitsch er professor i bærekraftig design og leder av PhD-programmet ved Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design, NTNU. Hun var prosjektleder for forskningsprosjektet "The Medical Home" og for det nåværende prosjektet "Energi for sosial bærekraft" i samarbeid med Tribhuvan universitet i Nepal. Keitsch har i mange år jobbet med bærekraftig utvikling, øko-design, sosial bærekraft og brukerinkludering. Hun er medlem av flere vitenskapskomiteer og styremedlem i International Sustainable Development Research Society og WONDER (Women in Design Research). Keitsch har vært redaktør for temanumre i flere internasjonale tidsskrifter, underviser ved bachelor- master- og doktorgradsutdanning og har publisert flere artikler om emnene ovenfor.

Asle H. Kiran er forsker i teknologifilosofi, og er spesielt opptatt av ontologiske og etiske aspekter av ulike teknologiske praksiser på helsefeltet. Et kjernespørsmål i Kirans forskning er hvordan velferdsteknologi muliggjør og begrenser forståelsen av hva et godt pasientliv kan innebære, og hvordan dette best mulig skal tas inn i planlegging og utføring av helsetjenester. Kiran har involvert i flere telemedisinske og velferdsteknologiske prosjekter i Nederland og Norge, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift.

Hanne Hestvik Kleiven har en master i statsvitenskap og PhD i sosiologi. Hestvik Kleiven er også tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå ved institutt for sosiolog og institutt for lærerutdanning. Hun har bred forskererfaring innenfor samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Senere år har hun jobbet mye med temaer som tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, implementering av teknologi og nettverksstyring på helsefeltet. Blant annet var hun prosjektleder i NFR-prosjektet ”The Medical Home”. Hestvik Kleiven har også erfaring fra jobb som kommunal folkehelsekoordinator.

Toril Johanne Knutshaug har jobbet med velferdsteknologi siden 2009. Blant annet i et EU prosjekt; Co-Living, hvor målsettingen var å utvikle løsninger som kunne bidra til at eldre kunne leve selvstendige liv og holde seg friskere lenger. Hun har også jobbet som prosjektleder ved Velferdsteknologiprosjektet ved NTNU, hvor målet har vært å ta velferdsteknologi inn i utdanningen av helsepersonell og å se på det viktige samspillet mellom alle innvolverte parter når velferdsteknologi skal implemeteres. Knutshaug er emneansvarlig ved sykepleierutdanningen innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, og har 19 års erfaring som utøvende sykepleier i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Ida Nilstad Pettersen har en ph.d. i industriell design, med spesialisering innen bærekraftig design. Hun arbeider ved institutt for design ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Nilstad Pettersen har erfaring fra forskning på forholdet mellom design, teknologi og praksis på ulike områder.