Velferd uten grenser (Heftet)

Den norske velferdsstaten ved veiskillet

Forfatter:

Halvard Vike

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 237
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500896
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Om utgivelsen Velferd uten grenser

Halvard Vike gir med Velferd uten grenser en skarp analyse av velferdsstatens framtid.

Mennesker som arbeider med å opprettholde velferdsstaten i tider preget av akutt økonomisk krise, er opptatt av å strekke til. Lokalpolitikere, administrative ledere i kommunene, sykepleiere, politi, lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og førskolelærere – det er disse som i praksis forvalter ansvaret for å virkeliggjøre velferdsstatens gode hensikter.

Det er et problem at disse yrkesgruppene ser ut til å oppleve et stadig mer dramatisk misforhold mellom det de er pålagt å gjøre, og det de har mulighet til å gjøre. Statlige myndigheter pålegger dem oppgaver som ikke står i forhold til de økonomiske bevilgningene. Dette må myndighetene stå til ansvar for.

Velferdsstaten har skapt gode resultater på en rekke områder. På den annen side har den framtvunget noen grunnleggende dilemmaer som vi i dag begynner å se konturene av. Boka gir et meget godt grunnlag for å diskutere disse dilemmaene. Forfatteren formidler nye synspunkter på makt og ansvar på ulike nivåer i samfunnet, og han belyser velferdsstatens yrker med kunnskaper fra historie, antropologi, statsvitenskap, sosiologi og idéhistorie.

Til toppen

Forfatter(e)

Halvard Vike er dr.polit. i sosialantropologi. Han har vært forsker ved Telemarksforsking–Bø, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.
Siden 2003 har han arbeidet som førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Vike har gjennomført omfattende feltarbeid i flere norske kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre organisasjoner. Som forsker, konsulent og rådgiver har han foretatt en lang rekke evalueringer av omstillingsarbeid, ledelse og styringsformer. Han har skrevet en mengde artikler og utgitt flere bøker.