Vekst og digitalisering (Heftet)

dilemmaer fra virkeligheten

Forfatter:

Benedicta Aall Bugge, Janne Aas-Jakobsen og Maaike M. Visser Taklo

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 136
Illustratør: Helle, Line
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202715137
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vekst og digitalisering

Hva må til for at en vanlig norsk bedrift skal omformes til en vellykket digital virksomhet og vokse lønnsomt? Hvilke problemstillinger og dilemmaer vil bedriften kunne møte underveis i prosessen? Vekst og digitalisering – dilemmaer fra virkeligheten gir ingen fasit, men presenterer løsninger som har vist seg å fungere – eller feile – i ulike faser av en bedrifts modningsprosess. Boken tar for seg temaer som spenner fra kulturbygging og tilrettelegging for innovasjon, til det strategiske, økonomiske og tekniske. Boken er basert på forfatternes brede erfaring fra ulike bransjer i næringslivet. Forfatterne ønsker å formidle innsikt og tanker de har hatt nytte av å dele med hverandre, på tvers av sine faglige ståsteder og roller. Boken henvender seg til deg som sitter i en styre- eller ledelsesposisjon i en bedrift som skal vokse og må digitaliseres og til deg som er tildelt ansvar og oppgaver knyttet til slike prosesser – eller som ønsker seg slike roller i fremtiden. Boken er ment som hjelp til å tenke seg om før man handler.

Til toppen

Andre utgaver

Vekst og digitalisering
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Benedicta Aall Bugge jobber som Head of Strategy and New Business hos Ice Communication. Hun har lang fartstid fra strategi og endringsarbeid i et av landets største og mest innovative konsern, DNB. Hun har erfaring fra oppfølging av utekontor og selskap i andre i land, har bidratt til EU-kommisjonen sin handlingsplan for europeisk innovasjon, og har jobbet med internasjonalt næringsfremme i Nærings- og Handelsdepartementet. Tidlig i karrieren, var hun også med på oppstarten av en IT-bedrift. Benedicta er økonom og forretningsstrateg med en B.Sc. (Hons) fra University of Bath i Business Administration, en M.Sc. i EU Policy-Making fra London School of Economics, og en Executive Management utdannelse i Digitalisering fra IMD i Sveits.

Janne Aas-Jakobsen bygger for tiden opp et teknologiselskap som planlegger og prosjekterer bygg og anlegg ved hjelp av datadrevet teknologi og matematisk optimering. Hun har ledet og bygget flere selskap i tillegg til å være drivkraft for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen. Janne er Sivilingeniør på konstruksjon fra NTH i tillegg til å ha en M.Sc. i Teknologiledelse fra NHH. Janne har bred ledelseserfaring, fra skandinavisk konsernledelse til å etablere oppstartsbedrifter. Hun har flere styreverv og har bistått som rådgiver til en rekke ledere av oppstartsbedrifter.

Maaike M Visser Taklo er ansatt som VP Engineering hos Sonitor Technologies i Oslo hvor hun har ansvar for produktutvikling for sanntids lokaliseringssystemer (RTLS). Hun har en M.Sc. i teknisk fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og en ph.d i fysikalsk elektronikk fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har nær 20 år bak seg innen forskning på mikroteknologi og sensorsystemer ved SINTEF. Taklo har publisert en rekke faglige og populærvitenskapelige artikler, og er redaktør for boken Handbook of Wafer Bonding. Hun har tidligere vært ansatt hos AS Micro-Electronics (AME) som prosjektleder og hos Disruptive Technologies som kvalitetsansvarlig.