Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst Kommunikasjon Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2, vg3

Forfatter:

Bente Skjelstad Svendsen, Line Ottesen Bjærke, Kjersti Lisbeth Johnsen og Inger Johanne Eidem

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696184
Kategori: Kommunikasjon
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Kommunikasjon
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Vekst Kommunikasjon Unibok (LK20)

Vekst Kommunikasjon (2021) for barne- og ungdomsarbeiderfag er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i to år.

Læreverket Vekst (2021) dekker alle kompetansemålene i LK20 til barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver, fordypning og en digital tavlebok til læreren, se vekst.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å lage egne notater ved å markere i fagteksten og legge til egne kommentarer. Deretter kan notatene eksporteres til ønsket format eller printer. Sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Vekst Kommunikasjon (2021) Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under Tips og brukerstøtte på Unibok.no.

Til toppen

Forfatter(e)

har bakgrunn som barnehagelærer, undervisningserfaring fra helse- og oppvekstfag i videregående skole og videreutdanning innen veiledning og coaching. Nå er hun lærer og veileder hos Studieforbundet AOF Norge. Her underviser hun ved fagskolen for helse- og oppvekstfag og holder teorikurs for praksiskandidater til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun jobber også som coach og mentor.

er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har også en mastergrad i yrkespedagogikk. Johansen har lang erfaring fra opplæring av ungdom og voksne i videregående skole. I dag underviser hun ved OsloMet – storbyuniversitetet ved yrkesfaglærerutdanningen for helse- og oppvekstfag.

er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har undervist på teorikurs for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For tiden er hun lektor i helse- og oppvekstfag i videregående skole.

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Vekst kom i en oppdaterte utgaver i 2021 og er et heldekkende læreverk til de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Verket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.