Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst Kommunikasjon (LK20) (Fleksibind)

Lærebok Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2/vg3, yrkesfag

Forfatter:

Inger Johanne Eidem, Kjersti Lisbeth Johnsen, Bente Skjelstad Svendsen og Line Ottesen Bjærke

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696078
Kategori: Kommunikasjon
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kommunikasjon
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Vekst Kommunikasjon (LK20)

Vekst Kommunikasjon er en lærebok som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i programfaget kommunikasjon og samhandling. Boka er skrevet med tanke på at fagstoffet skal være motiverende og lett å lære. Læreboken er full av eksempler og praktiske aktiviteter som gjør faget relevant for elevenes praksisutøvelse og yrkesutøvelse.

De tre lærebøkene Kommunikasjon, Yrkesliv og Pedagogisk arbeid er skrevet for Kunnskapsløftet LK20, og utgjør til sammen Vekst, som er Cappelen Damms læreverk for vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Til Vekst Kommunikasjon er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever på felles nettsider for hele Vekst-verket. Ressursene supplerer bøkene og gir elevene mulighet til variasjon i fagtilegnelsen og gir læreren forslag til undervisningsopplegg og mulighet til å differensiere ved å tildele elevene ulike oppgaver.

Vekst Kommunikasjon finnes også som digitale utgaver: Vekst Kommunikasjon Unibok og Vekst Kommunikasjon Brettbok.

Forfatterne er Kjersti Lisbeth Johnsen, Pia Lang-Holmen, Bente Skjelstad Svendsen og Inger Johanne Eidem.

Til toppen

Forfatter(e)

har bakgrunn som barnehagelærer, undervisningserfaring fra helse- og oppvekstfag i videregående skole og videreutdanning innen veiledning og coaching. Nå er hun lærer og veileder hos Studieforbundet AOF Norge. Her underviser hun ved fagskolen for helse- og oppvekstfag og holder teorikurs for praksiskandidater til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun jobber også som coach og mentor.

er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har også en mastergrad i yrkespedagogikk. Johansen har lang erfaring fra opplæring av ungdom og voksne i videregående skole. I dag underviser hun ved OsloMet – storbyuniversitetet ved yrkesfaglærerutdanningen for helse- og oppvekstfag.

er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har undervist på teorikurs for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For tiden er hun lektor i helse- og oppvekstfag i videregående skole.

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Vekst kom i en oppdaterte utgaver i 2021 og er et heldekkende læreverk til de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Verket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.