Vekst Kommunikasjon Brettbok (LK20) av Line Ottesen Bjærke, Inger Johanne Eidem, Kjersti Lisbeth Johnsen og Bente Skjelstad Svendsen (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst Kommunikasjon Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital utgave (pdf) Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2, vg3

Forfatter:

Line Ottesen Bjærke, Inger Johanne Eidem, Kjersti Lisbeth Johnsen og Bente Skjelstad Svendsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696191
Kategori: Kommunikasjon
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kommunikasjon
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Vekst Kommunikasjon Brettbok (LK20)

Vekst Kommunikasjon (2021) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Vekst Kommunikasjon (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget kommunikasjon på barne- og ungdomsarbeiderfag til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Vekst Elevnettsted og Vekst Lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Vekst til helse- og oppvekstfag til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har undervist på teorikurs for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For tiden er hun lektor i helse- og oppvekstfag i videregående skole.

har bakgrunn som barnehagelærer, undervisningserfaring fra helse- og oppvekstfag i videregående skole og videreutdanning innen veiledning og coaching. Nå er hun lærer og veileder hos Studieforbundet AOF Norge. Her underviser hun ved fagskolen for helse- og oppvekstfag og holder teorikurs for praksiskandidater til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun jobber også som coach og mentor.

er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har også en mastergrad i yrkespedagogikk. Johansen har lang erfaring fra opplæring av ungdom og voksne i videregående skole. I dag underviser hun ved OsloMet – storbyuniversitetet ved yrkesfaglærerutdanningen for helse- og oppvekstfag.

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Vekst kom i en oppdaterte utgaver i 2021 og er et heldekkende læreverk til de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Verket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.