Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst Kommunikasjon (2021) Unibok (Nettsted)

Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2

Forfatter:

Fjelldal, Skjelstad Svendsen, Bogstad, Bråthen og Lunde-Bergersen

Klar til bruk: 09.08.2021
Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696184
Kategori: Kommunikasjon og samhandling
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kommunikasjon og samhandling
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Vekst Kommunikasjon (2021) Unibok

Vekst Kommunikasjon (2021) for barne- og ungdomsarbeiderfag er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i to år.

Læreverket Vekst (2021) dekker alle kompetansemålene i LK20 til barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver, fordypning og en digital tavlebok til læreren, se vekst.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å lage egne notater ved å markere i fagteksten og legge til egne kommentarer. Deretter kan notatene eksporteres til ønsket format eller printer. Sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Vekst Kommunikasjon (2021) Unibok.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker du å vite mer om funksjonalitet og pedagogiske verktøy for unibok-formatet, anbefaler vi de korte videoene du finner under Tips og brukerstøtte på Unibok.no.

Til toppen

Forfatter(e)

er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.

har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.

har bred erfaring fra arbeid med barn og unge fra både barnehagesektoren og skolesektoren. De siste årene har hun tilegnet seg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning, fra vg1 helse og oppvekstfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler. Våren 2020 ble hun uteksaminert fra yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved OsloMet. Hun jobber i dag som yrkesfaglærer ved Storhamar videregående skole.

underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, avdeling videregående. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning, og har blant annet videreutdanning i Flerkulturell fagkompetanse, Voksnes læring og læringskultur samt Norsk med yrkesfaglig profil ved OsloMet.

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)
Vekst kommer i en oppdatert utgave i 2021 og er et heldekkende læreverk til de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget i vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Verket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.