Veiledningssamtaler med elever (Heftet)

Forfatter:

Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 100
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276343632
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledningssamtaler med elever

Å være lærer innebærer å være veileder. Veilederrollen har en sentral plass i den nye læreplanen for grunnskolen, og den er en viktig arbeidsform for å realisere L97 og imøtekomme de krav og behov som en lærer står overfor til daglig. Den veiledningen som gis, er avhengig av den veilederkompetansen som læreren til enhver tid har. Veiledning er en pedagogisk arbeidsform som krever spesielle kunnskaper og ferdigheter.

Vårt utgangspunkt for denne boken er at veiledning kan læres. Veiledningssamtaler med elever er skrevet med tanke på å gi lærere en innføring i veiledningspedagogikk. Boken er praktisk og metodisk innrettet med eksempler fra skolehverdagen.

Veiledningssamtaler med elever henvender seg spesielt til dem som arbeider med eller skal arbeide med elever på mellomtrinnet, ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Den vil også være nyttig for andre som arbeider med veiledning i yrke eller utdanning. Boken vil egne seg som innføringsbok i lærerutdanningen og på videreutdannings- og etterutdanningsnivå.

Til toppen

Forfatter(e)

Rune Høigaard er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er også ansatt som professor II ved NTNU og som fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning på universitetsnivå innenfor gruppedynamikk, idrettspsykologi, coaching og veiledning. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, coaching og ledelse i idrett, og han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.