Veiledningssamtaler i idrett (Heftet)

Forfatter:

Rune Høigaard og Arild Jørgensen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 108
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276342819
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledningssamtaler i idrett
Å være trener innebærer å være veileder. En av de viktigste metodene en trener kan benytte overfor utøveren er individuelle samtaler. Gjennom veiledningssamtaler kan en både motivere utøveren og bidra til at utøveren gjør gode valg og handlinger.

Det ligger med andre ord et stort potensial for prestasjonsforbedringer gjennom en veiledningsprosess. Utgangspunktet for denne boken er at veiledning kan læres. I boken presenteres ulike kommunikasjonsteknikker og ulike veiledningsstrategier. Det er benyttet mange praktiske eksempler fra ulike idretter og fra Arild Jørgensens veiledningsarbeid med skiløperen Marit Mikkelsplass. Boken gir dermed en innføring i veiledning og kommunikasjon på en slik måte at en kan omsette dette til direkte handling. Hensikten er at veilederen skal få arbeidsredskaper som gjør samtalen med utøveren mest mulig målrettet og effektiv.

Veiledningssamtaler i idrett henvender seg spesielt til trenere og ledere i idrett. Den vil også egne seg for andre som er opptatt av veiledning eller driver med veiledning i sitt arbeid.

Til toppen

Forfatter(e)
Rune Høigaard er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.