Veiledningsmetodikk (Spiral)

En håndbok i praktisk veiledningsarbeid

Forfatter:

Petter Mathisen og Rune Høigaard

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 172
Illustratør: Jansen, Oscar
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276344417
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledningsmetodikk

Veiledningsmetodikk – En håndbok i praktisk veiledningsarbeid svarer på det tilbakevendende spørsmålet: – Men hva skal jeg gjøre da, når jeg veileder? Boken er skrevet for personer som har eller skal ha veiledningsoppgaver i yrkes- og utdanningssammenheng, og den henvender seg til veiledere, mentorer, coacher, rådgivere, praksisveiledere, konsulenter og ledere.

Veiledningsmetodikk – En håndbok i praktisk veiledningsarbeid er en metodebok i veiledningspedagogikk. Den presenterer en rekke metodiske og strategiske framgangsmåter som er av betydning for å få til en god og effektiv kommunikasjon i veiledningsarbeidet. Boken er utformet som en alfabetisk oppslagsbok med praktiske og instruktive råd og framgangsmåter. Boken kan brukes i ulike sammenhenger hvor målet er å utvikle praktisk veilederkompetanse. Den passer i videre- og etterutdanningssammenheng og er godt egnet for kurs og selvstudium. Målet med boken er å gi hjelp til å utvide det veiledningspedagogiske repertoaret og skape et bedre utgangspunkt for å utvikle egne strategier og metoder.

Til toppen

Forfatter(e)

Rune Høigaard er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er også ansatt som professor II ved NTNU og som fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning på universitetsnivå innenfor gruppedynamikk, idrettspsykologi, coaching og veiledning. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, coaching og ledelse i idrett, og han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.