Veiledning som redskap i profesjonell utvikling (Heftet)

Om yrkesfaglig veiledning for lærere

Forfatter:

Sissel Østrem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482435
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Barnehagelærerutdanning, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledning som redskap i profesjonell utvikling

Yrkesfaglig veiledning er et viktig redskap for å utvikle profesjonell læreridentitet, enten man er under utdanning eller er nyutdannet lærer. Denne boka er skrevet for de som utdanner seg til å bli veiledere for studenter i praksis i lærerutdanningene eller for nyutdannede lærere. Søkelyset rettes mot lærernes spesielle profesjonskunnskap: didaktikken.

I en veiledning der didaktikken står sentralt er det viktig å vise ydmykhet for veisøkernes perspektiv og situasjon. Samtidig skal man tørre å utfordre studentenes etablerte tenkemåter. Dette krever både nærhet og distanse til den didaktiske tematikken i veiledningssamtalene, og språket må være det viktigste medierende redskapet. Leserne av denne boka blir oppfordret til å øve på veiledning og samtidig diskutere eksemplene som blir gitt utover i boka. For både handlingsregler og utøvelse av skjønn er nødvendig for å utøve god veiledning, hevder forfatteren.

Alle lærerutdanningsinstitusjoner oppfordres i dag til å ha en veilederutdanning. Denne boka er ment som en lærebok i dette studiet. Her betraktes lærere i skole og barnehage som en profesjonsgruppe, og eksempelmaterialet og de praktiske øvelsene er hentet fra begge institusjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sissel Østrem har mange års erfaring med veilederutdanning og har deltatt i forskningsprosjekter om veiledning. Hun har også skrevet flere vitenskapelige artikler om temaet. Hun har vært lærer og senere lærerutdanner ved Universitet i Stavanger.