Veiledning som redskap i profesjonell utvikling (Heftet)

Om yrkesfaglig veiledning for lærere

Forfatter:

Sissel Østrem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482435
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Barnehagelærerutdanning, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veiledning som redskap i profesjonell utvikling

Yrkesfaglig veiledning er et viktig redskap for å utvikle profesjonell læreridentitet, enten man er under utdanning eller er nyutdannet lærer. Denne boka er skrevet for de som utdanner seg til å bli veiledere for studenter i praksis i lærerutdanningene eller for nyutdannede lærere. Søkelyset rettes mot lærernes spesielle profesjonskunnskap: didaktikken.

I en veiledning der didaktikken står sentralt er det viktig å vise ydmykhet for veisøkernes perspektiv og situasjon. Samtidig skal man tørre å utfordre studentenes etablerte tenkemåter. Dette krever både nærhet og distanse til den didaktiske tematikken i veiledningssamtalene, og språket må være det viktigste medierende redskapet. Leserne av denne boka blir oppfordret til å øve på veiledning og samtidig diskutere eksemplene som blir gitt utover i boka. For både handlingsregler og utøvelse av skjønn er nødvendig for å utøve god veiledning, hevder forfatteren.

Alle lærerutdanningsinstitusjoner oppfordres i dag til å ha en veilederutdanning. Denne boka er ment som en lærebok i dette studiet. Her betraktes lærere i skole og barnehage som en profesjonsgruppe, og eksempelmaterialet og de praktiske øvelsene er hentet fra begge institusjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler