Veiledet lesing (DVD)

Metodehefte med dvd

Forfatter:

Mari Steen-Paulsen og Kathrine Wegge

Forfatter:
Innbinding: DVD
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 64
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202275853
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Veiledet lesing
Denne pakken med hefte og dvd gir utfyllende informasjon og inspirasjon til lærere som ønsker å starte med veiledet lesing. Den inneholder en norsk innføring i metoden «Guided Reading» fra New Zealand. Terskelen for å ta i bruk metoden blir lav med dette materiellet.
Veiledet lesing legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering og er i tråd med kravene i Kunnskapsløftet.

Metodehefte
I tillegg til en grunnleggende innføring i metoden, er det lagt vekt på å gi konkrete tips for hvordan best lykkes med metoden.

Dvd
Filmen viser autentiske filmklipp fra veiledet lesing. Tre skoler er besøkt, og filmen viser eksempler på leseøkter på tre ulike trinn: fra den første leseopplæringen, lesing i faktabok på 3.–4. trinn og lesing av fagtekst på 5.–7. trinn. På hvert trinn vektlegger læreren ulike ting for elevgruppen.

Til toppen