Veien til jegerprøven (Innbundet)

Forfatter:

Oddgeir Andersen, Bjørn Petter Kaltenborn og Morten Kraabøl

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 392
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348354
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Veien til jegerprøven

I denne pensumboka for jegerprøven vil du blant annet lære om: ulike jakt- og fangstmetoder med og uten hund, jaktetikk, våpen, våpenhåndtering og sikkerhet, skyteteknikker, lover og regler, jaktutstyr, førstehjelp og jakthunder. I tillegg til pensumstoff har boka en rik fordypningsdel med utvidet fagstoff til fl ere av kapitlene. Boka er støttet av nettressurser som gir mulighet for ytterligere fordypning. Til sammen håper vi dette gir deg god hjelp på veien til jegerprøven.

Veien til jegerprøven er lettlest, summarisk og presis. Kapitlene følger det fastsatte undervisningsopplegget fra Direktoratet for naturforvaltning, og alle temaene i boka er oppdatert i forhold til ny forskning på området. De delene av pensum som erfaringsmessig gir flest feil under eksamen, er sterkt vektlagt. Til slutt i hvert kapittel vil du fi nne en oppsummering av det viktigste pensumstoff et. Alle forfatterne er jegerprøveinstruktører med lang erfaring.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Oddgeir Andersen (f. 1968): Høgskolekandidat i Utmarksforvaltning og Master of Science i anvendt økologi fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Jobber som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og arbeider med problemstillinger knyttet til jakt og forvaltning. Autorisert jegerprøveinstruktør, dressurinstruktør for jakthunder og jaktprøvedommer for stående fuglehunder. Aktiv jeger og jaktprøvedeltager med stående fuglehunder. Har utgitt en rekke publikasjoner både internasjonalt, nasjonalt og populærvitenskaplige artikler knyttet til vilt- og fiskeforvaltning. Oddgeir Andersen har hatt flere styreverv i lokale jeger- og fiskerforeninger og har god kjennskap til jegermiljøet i Norge. Han er for tiden leder av Hedmark og Oppland Fuglehundklubb, landets største distriktsklubb.

Bjørn P. Kaltenborn (f. 1960): Seniorforsker ved NINA. Doktograd i geografi fra Universitetet i Oslo, gjesteprofessor ved University of Idaho, USA. Har arbeidet med oppdragsforskning knyttet til menneske-miljø problemstillinger og ressursforvaltning i 20 år. Omfattende vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering både internasjonalt og nasjonalt. Medforfatter av flere bøker om norsk natur og friluftsliv, aktiv foredragsholder. Omfattende prosjekterfaring fra Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia. Autorisert jegerprøveinstruktør, autorisert instruktør i hagleskyting, dressurinstruktør for jakthunder. Har hatt flere verv i lokale jeger- og fiskerforeninger, og er langdistanse hundekjører. Aktiv jeger og jaktprøvedeltager med stående fuglehunder, arbeider aktivt med dressurkurs og trening av jakthunder.

Morten Kraabøl (f. 1965): Cand. scient i biologi fra NTNU. Jobber som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og dr. stipendiat i økologi ved NTNU. Autorisert instruktør for jegerprøven, autorisert instruktør i hagleskyting, autorisert dommer i jegertrapskyting, gjennomført jaktlederkurs, standplasslederkurs etc.). Aktiv jeger med 25 års erfaring fra varierte jaktformer. Aktiv skytter i 30 år; skyter/har skutt aktivt på stevner med hagle (jegertrap, figurjakt og lerduesti), rifle (jaktfelt og løpende elgbane), håndvåpen (VM-program, Standard og Hurtig, samt revolvergrener og feltskyting). Har også gjennomført IPSC kurs i praktisk skyting (tidligere stridsskyting) med håndvåpen og rifle. Utgitt to bøker (Rev og revejakt i 2003, Derfor biter fisken i 2008), samt flere titalls jakt- og våpenfaglige artikler i norsk jaktpresse. Har også publisert flere titalls norske og internasjonale fagbiologiske publikasjoner. Har hatt flere styreverv i lokale J&F-foreninger, og har derfor god kjennskap til jegermiljøet.