Varsling i arbeidslivet (Heftet)

Arbeidsgivers og leders roller og ansvar

Forfatter:

Brita Bjørkelo og Birthe Eriksen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 328
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202641559
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet - arbeidsgivers og leders roller og ansvar tar for seg hvordan varsler om kritikkverdige forhold tas imot og håndteres, og hvordan de som er involvert blir ivaretatt.

Boken retter søkelyset mot arbeidsgiverens og lederens rolle. Det er disse som har myndighet til å håndtere mottatte varsler, ivareta arbeidstakeren som varsler, og kan avverge konflikter.

Boken er forskningsbasert, og innholdet dokumenteres dels gjennom teoretiske drøftinger, dels gjennom henvisning til egne og andres empiriske undersøkelser (nasjonalt og internasjonalt), og til rettsanalytiske og rettsdogmatiske analyser.

Varsling i arbeidslivet går grundig gjennom varslingsprosessen og dens ulike faser. Den gir innsikt i de problemene som kan oppstå og bygger bro mellom forskning og praksis. Boken er nyttig for ledere og arbeidstakere som verneombud, tillitsvalgte og fagforeningsmedlemmer, samt for jurister, journalister og psykologer. Sist, men ikke minst, er den skrevet til deg som har eller kommer til å få erfaring med varsling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Brita Bjørkelo er psykolog, PhD, og professor (organisasjonspsykologi og politivitenskap) ved Politihøgskolen. Hun leder forskningsprosjekter som «A matter of facts» (NFR 2020-2025) som undersøker hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet, «Mangfold i utdanning og etat» (2015–) som ser på hvordan politiansatte opplever ledelse i politiet, sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter, og «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning» (2010–) som tar for seg utvikling og digitalisering i utdanning og profesjon. Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015–2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger i forskning ved Politihøgskolen, og forskergruppen «Organisasjon og ledelse».

Birthe M. Eriksen er advokat og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hun avla sin doktorgrad om arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 2016. Hun har for øvrig publisert en rekke artikler knyttet til varslingstemaet, og er en aktiv samfunnsdebattant. Hun var medlem av regjeringens Varslingsutvalg og er varamedlem til Diskrimineringsnemnda.