Vamos 1 2012. Unibok (Nettsted)
Unibok

Vamos. Spansk II

Vamos 1 2012. Unibok (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202478346
Kategori: Spansk 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Spansk 2
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Vamos 1 2012. Unibok
Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

I en Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser og begreper direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

Med Unibok kan eleven arbeide i læreboka ved å gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver. Boka har innlest lyd av god kvalitet.

EPUB3-formatet tar den digitale læreboka et viktig skritt videre fra PDF-visninger.

Utprøving og kjøp av lisens krever Feide-innlogging. Logg inn med Feide på www.unibok.noeller her på cdu.no for å be om prøvetilgang eller for å kjøpe lisenser. Uniboka blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Skoler som ønsker en mer omfattende uttesting gjennom skoleåret kan kontakte forlaget på vginfo@cappelendamm.no.

Spørsmål om kjøp av lisenser og innlogging med FEIDE rettes til cdukunde@cappelendamm.no ev. på tlf. 21497000.

Til toppen

Andre utgaver

Vamos 1 (2012)
Bokmål Heftet 2012
Vamos 1 nynorsk (2012)
Spansk Heftet 2012
Vamos. Spansk II
Gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside har preget Vamos fra starten og gjort det til det mest brukte spanskverk i videregående skole.