Utvikling, personlighet og borderline (Heftet)

Forfatter:

Anders Evang

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 416
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202316211
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi og psykiatri , Psykologi , Helse- og sosialfag , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Psykologi, Psykologi og psykiatri, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utvikling, personlighet og borderline

Ny utgave av læreboka som gir en samlet framstilling av den psykologiske bakgrunnen for borderlinevansker. Noen sentrale spørsmål som stilles:

  • Hvilke behandlingsmåter hjelper?
  • Hva er grensepsykose?
  • Hvilken rolle spiller tilknytting og evne til mentalisering?
  • Hvordan fungerer ulike deler av hjernen?
  • Hvordan er familiesamspillet?
  • Hvilken rolle spiller overgrep?
  • Hva med selvmordsfare og psykotiske episoder?
  • Hva vet vi om forløp og alderdom?
Kunnskap om borderlineproblematikken har økt siden boka ble revidert i 2003. Denne utgaven er dermed basert på en mer omfattende revisjon. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning. Boka er sentral for utdanning av helse- og sosialarbeidere ved universiteter og høgskoler.

Til toppen

Forfatter(e)

Anders Evang (f. 1935) er psykiater. Han er sønn av tidligere helsedirektør Karl Evang og lege Gerda Evang. Han har i en årrekke hatt ledende stillinger innen psykisk helsevern. Boka «Utvikling, personlighet og borderline» kom første gang i 1986. Den ga en innføring i psykoanalytisk tenking, objektrelasjonsteori og det vi da visste om borderlinevansker. Boka har kommet i nye utgaver etter hvert som forsking og kunnskap om tilknyttingsteori, mentalisering, nevrobiologi, behandlingsformer og prognose har kommet til. Evang foreleser om mange av de temaene han har skrevet om.