Utvikling (Heftet)

En innføring i utviklingsstudier

Forfatter:

Tore Linné Eriksen og Karen Brit Feldberg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 336
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349627
Kategori: Statsvitenskap , Pedagogikk og lærerutdanning , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Lærerutdanning og Samfunnsvitenskap
Fag: Lærerutdanning, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utvikling

Internasjonale utviklingsstudier er i dag et fag ved flere universiteter og høgskoler. Denne boka gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig innføring i de store spørsmålene som utviklingsstudier handler om: Nord/Sør-forhold, fattigdom, ulikhet og miljø. Det legges vekt på en tverrfaglig tilnærming, og både historiske, kulturelle, økonomiske og politiske perspektiver trekkes inn. Gjennom tolv kapitler belyser forfatterne de sentrale temaene i faget, som globalisering, utviklingsland i det internasjonale systemet, kjønnsperspektiver, kultur, utdanning, befolkning, mat, sosiale bevegelser, politiske regimer og utviklingssamarbeid. Det hentes eksempler fra alle deler av Sør, i tillegg til at utviklingsstudienes faghistorie, teorigrunnlag og kjernebegreper blir presentert og diskutert.

Utvikling retter seg i første rekke mot bachelorstudenter på utviklingsstudier, men vil i tillegg være av stor interesse for lærerstudenter, journalister og andre som skal undervise i eller arbeider med Nord/Sør-spørsmål.

Alle forfatterne er tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, der Tore Linné Eriksen er professor og Karen Brit Feldberg høgskolelektor.

Til toppen

Andre utgaver

Utvikling
Bokmål Ebok 2015

Andre aktuelle titler

Presse Utvikling

Nyttig innføringsbok om utvikling

«Eriksen og Feldbergs bok er et hederlig forsøk på å gjøre det umulige, og den er langt på vei vellykket. Boka vil fungere godt som en lærebok med sin pedagogiske stil og brede tilnærming. [...] «Utvikling: En innføring i utviklingsstudier» er derfor et godt gjennomført prosjekt som formidler grunnleggende kunnskap om viktige temaer.»

Benedicte Bull, Bistandsaktuelt 10. februar 2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Linné Eriksen er faglitterær forfatter, historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved OsloMet. Han har utgitt flere lærebøker i historie for videregående skole og en rekke bøker med temaer fra afrikansk historie, folkemordsstudier og Nord/Sør-forhold.

Karen Brit Feldberg er cand.real. med utviklingsgeografi hovedfag og er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gjort konsulentarbeid gjennom flere år, for blant andre UNESCO og Norad, med spesielt fokus på utdanningens betydning for utvikling.
Ketil Fred Hansen er førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hansen er spesielt opptatt av det fransktalende Afrikas moderne historie og politikk. Han har publisert flere artikler om demokratisering, bistand, og regimer i Afrika, både på norsk, engelsk og fransk.
Randi Jakobsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i matsikkerhet, miljø, rural utvikling og økonomi og bærekraft.
Lars Leer er førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er spesielt opptatt av Mexico og Bolivia. Leer har publisert artikler om demokratisering og sosiale bevegelser på engelsk, spansk og norsk.
Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har blant annet redigert antologien «Fritt Fall: Finanskrisen og utveier» (Res Publica 2009).
Oddvar Smukkestad har vært ansatt i Norad og jobbet med bistand på Sri Lanka. Han var amanuensis/høgskolelektor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Agder, på NORAGRIC ved UBM og ved HIOA fra 1987 til 2012. Smukkestad har skrevet lærebøker i utviklingsteori bl.a. «Utvikling eller avvikling» (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008).
Anne Margrethe Sønneland er førstelektor ved Diakonhjemmet høgskole. Hun er spesielt opptatt av sosiale bevegelser og oppgjør etter alvorlige menneskerettighetsbrudd i Sør-Amerika.
Berit Helene Vandsemb er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har publisert artikler om levekår, rural migrasjon og kjønn i Sri Lanka.
Anne Waldrop er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gjort flere lange feltarbeid i henholdsvis Ghana og India, og har på bakgrunn av disse publisert en rekke artikler om temaene klasse, kaste, kjønn og politisk utvikling.