Utsatt skatt-modellen (Fleksibind)

Forfatter:

Jan Sørbø

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 358
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202719838
Kategori: Skatterett , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Revisjon, skatt og regnskap og Juridiske fag
Fag: Revisjon, skatt og regnskap, Skatterett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utsatt skatt-modellen

Utsatt skatt-modellen har siden 1992 blitt anvendt i årsoppgjør for aksjeselskaper, de fleste deltakerlignede selskaper og mange enkeltpersonforetak. Modellen er også viktig ved fastsetting av riktig pris ved transaksjoner som kjøp og salg av eiendeler og bedrifter, og ved beregning av bytteforhold ved omorganiseringer som fusjon og fisjon.

For å mestre skattereglene ved denne kompliserte skattemodellen, må man også mestre regnskapsreglene. I tillegg må man kjenne til hvordan årsoppgjørssystemene behandler verdiene som mates inn i systemet og hvilken sammenheng det er mellom de ulike skjemaene.

I denne boken knyttes regnskaps- og skattereglene sammen for alle poster hvor det kan være forskjeller mellom dem. Formålet er å gi praktisk og teoretisk forståelse av utsatt skatt-modellen, herunder vise

  • hvordan regnskapsmessige og skattemessige verdier henger sammen og må justeres for å gi riktig regnskapsmessig og skattemessig resultat
  • hvordan modellen påvirker prissetting og bytteforhold ved transaksjoner og omorganiseringer
  • hvordan utsatt skatt må rapporteres for å sikre skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
Bokens kapitler følger den samme rekkefølgen som kreves i et aktuelt årsoppgjør, mens transaksjoner behandles for seg. Dette gir en logisk og pedagogisk oppbygging av boken, som gjør at både transaksjonsadvokater, årsoppgjørsprodusenter og studenter vil kunne finne løsning på sine spørsmål knyttet til utsatt skatt-modellen.

Boken er nyttig for alle som jobber med årsregnskap, transaksjoner og omorganiseringer, og vil være spesielt aktuell for regnskapsførere, revisorer, advokater, økonomisjefer med flere, samt for studenter som skal lære seg årsregnskap og utsatt skatt-modellen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Jan Sørbø er advokat, statsautorisert revisor og siviløkonom med spesialisering i investering og finansiering. Han har jobbet med utsatt skatt-modellen gjennom mange tusen årsoppgjør, transaksjoner og omorganiseringer over en periode på nesten 30 år. Sørbø er også en mye benyttet foreleser innen utsatt skatt-modellen og beslektede emner. Han driver selskapene Moa Revisjon AS og RIID advokatfirma AS.