Utforsking i alle fag (Heftet)

Forfatter:

Stig Bjørshol og Ronald Nolet (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202551490
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utforsking i alle fag

Utforsking i alle fag er en tverrfaglig bok. Den presenterer ulike perspektiver på utforsking og dybdelæring i seks sentrale skolefag; engelsk, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

Boka starter med en introduksjon til begrepene utforsking og dybdelæring. Den viser hvordan begrepene er synliggjort i gårsdagens og dagens læreplan og hvordan de blir løftet fram som viktige bestanddeler i fremtidens skole. Introduksjonskapittelet viser også hvordan fagspesifikke metoder har overføringsverdi til mange fag.

Hvert av fagkapitlene tar for seg hvordan utforsking og dybdelæring kan inngå som en naturlig del av faget, og avsluttes med en metodedel med eksempler på hvordan elevene praktisk kan arbeide med dette i klasserommet på alle trinn.

Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen, praktisk pedagogisk utdanning og for lærere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Målrettet samtale

    Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner

    Elham Kazemi og Allison Hintz

    Heftet
Forfatter(e)

Stig Bjørshol er høgskolelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Ronald Nolet er førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Østfold.

Vigdis Hølen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og utdannet filosof. Hun underviser blant annet på grunnskolelærerutdanningen og Praktisk-pedagogisk utdanning. Hølen er medforfatter av bøkene «Den Andre – etikk og filosofi i skolen» og «Læring gjennom livsløpet».

Linda G. Opheim er universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun underviser på lærerutdanningen, og har i sin forskning fokus på oppgavedesign og lærerens perspektiv. Linda har bakgrunn som allmennlærer og har jobbet flere år i grunnskolen som lærer.

Anita M. Simensen er universitetslektor i matematikkdidaktikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun underviser på grunnskole- og barnehagelærerutdanningen. Anita er interessert i naturen som læringsarena for matematikk og tilpasset opplæring i det inkluderende matematikklasserommet. Hun har tidligere jobbet flere år som lærer i grunnskolen.

Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene.

Anne Bergliot Øyehaug er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet, campus Hamar. Hun underviser på lærerutdanningen og har lang erfaring i undervisning fra et bredt spekter av tema innenfor naturfagene. Interesseområdene hennes er utforskende arbeidsmåter samt dybde og progresjon i naturfagundervisningen, og i 2014 forsvarte hun avhandlingen sin "Små forskere lærer naturfag. En longitudinell studie av 10–13 åringers naturfagkompetanse i en utforskende kontekst".