Utendørsterapi (Heftet)

En introduksjon

Forfatter:

Carina Ribe Fernee, Iris Anette Olsen, Vibeke Palucha og Leiv Einar Gabrielsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202682132
Kategori: Idrettsfag , Psykologi og psykiatri , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Idrettsfag, Psykologi og psykiatri, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utendørsterapi

Dette er ei innføringsbok for fagfeltet utendørsterapi. Boka gir innsikt i mangfoldet av muligheter som ligger i naturbasert terapeutisk arbeid. I tillegg viser den hvorfor og hvordan naturen i seg selv både tilrettelegger for og forsterker disse mulighetene.

Terapiforståelsen som benyttes, er raus, og naturbasert helsearbeid inkluderer hele spekteret fra helsefremmende folkehelsearbeid og selvhjelp til behandling i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra med nye ideer og økt inspirasjon til hvordan man kan drive helsearbeid i, og ved hjelp av, naturen.

Boka passer for alle som ønsker å vite mer om hvordan vi kan arbeide for å bedre menneskers livskvalitet og helse i et utemiljø, særlig studenter og fagpersoner innen helsefag, idrettsfag og friluftsliv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Carina Ribe Fernee er forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus, og førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en ph.d. i helsevitenskap. Hennes forsknings- og undervisningsområde er utendørsterapi og naturbasert helsefremming for barn, ungdom og familier.

Iris Anette Olsen er avdelingssjef for Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og cand.polit. i psykologi med spesialisering i organisasjonspsykologi og ledelse. Hennes fordypningsområde er psykologiske mekanismer knyttet til motivasjon i skjæringsfeltet mellom individ og fellesskap.

Vibeke Palucha er terapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus, og i tillegg underviser hun ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Hun er utdannet sosionom og har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Hennes fordypningsområder er psykisk helsearbeid, utendørsterapi og naturbasert helsefremming for barn, ungdom og familier.

Leiv Einar Gabrielsen (1966–2021) var forsker og utendørsterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus, og førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Han hadde en ph.d. i psykologi, og hans forsknings- og undervisningsområde var utendørsterapi og mening.