Ustabilitetens politiske økonomi (Heftet)

Om fremveksten av finansialisert kapitalisme

Forfatter:

Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 274
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202434939
Kategori: Statsvitenskap , Samfunnsøkonomi og Finans
Fag: Finans, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ustabilitetens politiske økonomi

Ustabilitetens politiske økonomi handler om hvordan vi havnet i en situasjon der finanskriser og bekymring for finansiell ustabilitet er blitt en del av hverdagen. Den setter også et navn på dagens kapitalisme, den er finansialisert, en tilstand preget av maktforhold, institusjoner, fordelingsmønstre og forretningsmodeller som avviker sterkt fra den mer produksjonsorienterte og langsiktige kapitalismen som dominerte i perioden etter 2. verdenskrig og fram til 1980-tallet. Boka tar for seg to historiske perioder med monetært samarbeid, gullstandarden og Bretton Woods, og sammenligner disse med dagens regime. Finanskrisen og eurokrisen undersøkes, vi ser på hvorfor disse enorme krisene oppstod, hvordan man tolket dem, og hvordan de ble forsøkt løst.

  • Hvilke politiske, økonomiske og idémessige endringer muliggjorde fremveksten av en enorm, politisk mektig og ustabil finanssektor?
  • Hvordan havnet vi i 2007 i en situasjon hvor banker var både «too big to fail» og «too big to jail» og måtte reddes av skattebetalerne?
  • Hvorfor ble eurokrisen dypere og mer langvarig enn finanskrisen i USA?
  • Er finanssektoren bedre regulert og mer stabil ti år etter krisen?

Boka er aktuell for bachelor- og masterstudenter i samfunnsfag og historie og for andre med interesse for finans og internasjonal politisk økonomi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Ustabilitetens politiske økonomi

Nødvendig fordypning i økonomi

«Vi er alle involvert i den globale markedsøkonomien. Den dreier seg ikke bare om handel med varer, men i stadig større grad om spill med penger. Et spill som blir grundig belyst i boka Ustabilitetens politiske økonomi. [...] Alt stoffet vil ikke falle like lett for alle, men det er ingen som fullt ut forstår de komplekse hendelsene i markedsøkonomien. De mange eksemplene og de historiske linjene er imidlertid så klart fremstilt at mange bør ha utbytte av denne boka. Forfatterne, Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy, er statsvitere med stor innsikt i samspillet mellom politikk og økonomi, og de er spesielt opptatt av finansialisering.»

Arne Øgaard, Cultura BankLes hele anmeldelsen

Følg hjertet, ikke pengene

[...] Begrepet finansialisering brukes innen studiet av politisk økonomi for å beskrive hvordan finanssektoren siden årtusenskiftet har styrket sin makt over markeder og politikk på bekostning av industri og arbeidstakere. Dette skriver statsviterne Bent Sofus Tranøy og Ingrid Hjertaker om i sin nye bok Ustabilitetens politiske økonomi: om fremveksten av finansialisert kapitalisme.

Rania Maktabi og Mats Persson, Fredriksstad BladLes hele anmeldelsen

Til toppen

Utdrag

Andresens blogg:

De to statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy har utgitt boka «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme». Det er den mest oversiktlig framstillinga hittil på norsk om hvorledes den globaliserte finanskapitalen har vokst fram og tatt over dominansen i økonomien i verden i dag, og hvilke risikoer for nye kriser dette innebærer.

Boka er en lærebok for studenter i samfunnsfag og historie og har dermed  status som etterrettelig.

Til toppen

Forfatter(e)

Ingrid Hjertaker er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap på Brown University, i Providence på Rhode Island i USA. Hjertaker har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Emnet for masteroppgaven var finansielle reguleringer.

Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap, ansatt ved Høgskolen i Innlandet og ved Høyskolen Kristiania. Tranøy har en mastergrad fra London School of Economics og doktorgrad og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. I 2006 mottok Tranøy Brageprisen for boken Markedets makt over sinnene.