Urbant ungdomsliv, natur og følelser (Heftet)

Forfatter:

Tuva Beyer Broch

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Kan friluftsliv vekke redsel for sosial død?

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202651237
Kategori: Idrettsfag , Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Sosial- og omsorgsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Idrettsfag, Samfunnsfag, Sosial- og omsorgsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Urbant ungdomsliv, natur og følelser

Mennesker er emosjonelle vesener, og ikke minst ungdomstiden er preget av mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykologi, men tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og oppvekst. I denne boka undersøkes emosjonsarbeid slik det utspilles i ungdommers hverdag. Betydningen av trygge relasjoner understrekes som basis for å entre nye landskap og oppleve nye sider ved seg selv. I boka drøftes også hvordan ungdoms emosjonsarbeid utspiller seg i møte med ulike naturlandskap, jevnaldrende, aktivitetsledere og organisert friluftsliv.

Urbant ungdomsliv, natur og følelser tar blant annet for seg

  • hvordan omgivelser spiller inn på ungdoms selvforståelse
  • hvordan det oppleves å bli introdusert for nye opplevelser og aktiviteter
  • om vi er «fargeblinde» i Norge, og om hudfarge er viktig for hvordan vi erfarer verden og hverandre.
  • hvilken betydning ungdom tillegger begreper som «fred og ro».

Urbant ungdomsliv, natur og følelser retter seg mot studenter innen sosialt arbeid, barnevern og friluftslivsstudier, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om ungdom, ungdomskultur og oppvekst står sentralt. Boka er også aktuell for alle med en interesse for ungdomskultur og urban oppvekst i Norge.

Bokas forord er skrevet av Finn Skårderud.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Tuva Beyer Broch er sosialantropolog ansatt ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Lillehammer. Etter sin PhD om urban ungdom, emosjonell tilhørighet og friluftsliv ble hun organisator og styremedlem for Nordisk Laboratorium ved sosialantropologisk institutt i Oslo. Hun er også en del av digitaliseringsprosjektet «Private Lives» ved Universitetet i Oslo.