Ungdomslitteratur (Heftet)

- ei innføring

Forfatter:

Svein Slettan (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202360511
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdomslitteratur

Denne boka gir en introduksjon til litteratur skrevet for ungdom og til tekster som inngår i ungdomskulturen. Boka presenterer sentrale sjangre og har egne kapitler om litteraturundervisning og litteraturanalyse. Diskusjon av gode eksempler får stor plass, med vekt på nyere norske ungdomslitterære tekster.

Boka retter seg mot studenter i lærerutdanning, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag, til lærere og bibliotekarer og til alle andre som søker kunnskap om ungdomslitteratur.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Ungdomslitteratur

Ungdomslitteratur

«Denne antologien tar utgangspunkt i alle typer tekster som har ungdom som målgruppe. Dermed blir både fagbøker, film og digitale tekster inkludert. Både norske fagbøker og ungdomsfilmer blir belyst. Gunhild Kvåle ser nærmere på det mangfoldet av tekster som inngår i ungdommers digitale hverdag. Interaktivitetsmuligheter og sosiale medier diskuteres bl.a. med eksempler fra blogger og twitter-meldinger. Mange forbinder den tradisjonelle ungdomslitteraturen kun med ungdomsromaner, men her er det også egne kapitler om dikt og bildebøker. Den siste delen av boka er rettet inn mot litterære analyser og litteraturundervisningen i skolen, bl.a. gjennom eksempelanalyser og leserorientert metodikk».Hanne Kiil, NorsklærerenLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Agnes-Margrethe Bjorvand (f. 1969) er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser i blant annet litteratur og litteraturformidling i barnehagelærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og skolebibliotekarer. Hun har skrevet mange artikler om barne- og ungdomslitteratur, spesielt om bildebøker og Astrid Lindgrens forfatterskap, og har vært medredaktør av flere bøker, blant annet Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (2002/2012) og Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge (2004).
Nina Goga er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun disputerte i 2008 med avhandlingen Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge. Hennes siste publikasjon er Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen (2013).
Einar Grøntoft er lektor ved Kvadraturen skolesenter, Kristiansand. Han er utdannet allmennlærer og cand.philol. med nordisk, historie, engelsk og idrett i fagkretsen og har erfaring som universitetslektor i lærerutdanningen og i enkelte andre emner, blant annet videreutdanning i norsk for lærere.
Magnus Thunes Jensen er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Han har mastergrad i nordisk litteratur og underviser i grunnskolelærerutdanningen og på studiet litteratur, film og teater.
Bjarne Markussen er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder og underviser i litteratur og vitenskapsteori. Han har publisert bøker og artikler om ulike litterære emner.
Marthe Johanne Moe er lektor ved Kristiansand katedralskole Gimle, der hun underviser i norsk, geografi og kommunikasjon og kultur. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og undervisningserfaring fra norsk, skolebibliotekkunnskap og pedagogisk bruk av IKT ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet som veileder ved Pedagogisk senter i Kristiansand med kursing i lese- og læringsstrategier og vurdering for læring og var tidligere prosjektleder for Kristiansands-området i overgangsprosjektet Ny GIV.
Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og underviser blant annet i norsk i barnehagelærerutdanningen og på studiet skolebibliotekkunnskap. Hun har tidligere jobbet som lektor i videregående skole.

Anne-Stefi Teigland har arbeidd som kritikar, forlagsredaktør og formidlar, og er i dag førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Ho underviser og forskar i barnelitteratur, og har skrive fleire artiklar på fagområdet.

Elise Seip Tønnessen er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad om barns tv-resepsjon, og har forsket på blant annet, lesing, språk og tekst, og barn og unges mediekultur. Hun har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning, mediefag og norsk. Hun leder forskningssatsingen Multimodalitet og kulturell endring ved UiA, og har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Den andre leseopplæringa (2002/2012), Generasjon.com (2007), Multimodal tekstkompetanse (2014) og Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014).