Ungdomslitteratur (Heftet)

– ei innføring

Forfatter:

Svein Slettan (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 312
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202615840
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdomslitteratur

Denne boka gir en introduksjon til litteratur skrevet for ungdom og til tekster som inngår i ungdomskulturen. Boka presenterer sentrale sjangre og har egne kapitler om litteraturundervisning og litteraturanalyse. Diskusjon av gode eksempler får stor plass, med vekt på nyere norske ungdomslitterære tekster.

Ungdomslitteratur – ei innføring retter seg mot studenter i lærerutdanning, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag, til lærere og bibliotekarer og til alle andre som søker kunnskap om ungdomslitteratur.

Denne nye utgaven er oppdatert med nye eksempler og nye innsikter om ungdomslitteratur. Boka har også et nyskrevet kapittel om dystopier.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Elevene og litteraturen

    Estetisk lesing på barnetrinnet

    Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.)

    Heftet
Forfatter(e)

Svein Slettan er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han underviser i litteratur i lærarutdanninga og på studiet i skolebokkunnskap. Han har skrive ph.d.-avhandlinga Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film (2009), og har publisert boka Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge (2010) og elles artiklar om litterære enme, særleg barne- og ungdomslitteratur. Han er redaktør av Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Nina Aalstad er lektor i norsk ved Røyken videregående skole. Hun har lang erfaring med litteraturformidling i bokhandel og forlag, og hun startet og drev nettstedet Ubok.no. Hun har vært redaktør for Barnebokkritikk.no, og holdt foredrag og kurs gjennom IBBY, Den kulturelle skolesekken og Ubok Formidling. Hun er redaktør og medforfatter av boka Les meg – en håndbok i litteraturformidling (2016).

Agnes-Margrethe Bjorvand (f. 1969) er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser i blant annet litteratur og litteraturformidling i barnehagelærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og skolebibliotekarer. Hun har skrevet mange artikler om barne- og ungdomslitteratur, spesielt om bildebøker og Astrid Lindgrens forfatterskap, og har vært medredaktør av flere bøker, blant annet Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (2002/2012) og Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge (2004).

Einar Grøntoft er lektor ved Kvadraturen skolesenter, Kristiansand. Han er utdannet allmennlærer og cand.philol. med nordisk, historie, engelsk og idrett i fagkretsen og har erfaring som universitetslektor i lærerutdanningen og i enkelte andre emner, blant annet videreutdanning i norsk for lærere.

Magnus Thunes Jensen er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Han har mastergrad i nordisk litteratur og underviser i grunnskolelærerutdanningen og på studiet litteratur, film og teater.

Gunhild Kvåle er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder. Ho har undervist i ulike norskfaglege enme i lærerutdanningane, samt i medie- og kommunikasjonsfag. Ho forskar på digital kommunikasjon, multimodalitet og literacy.

Anne Løvland er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder. Hun har mellom anna skrive avhandlinga Samansette elevtekstar. Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping (2006) og bøkene På mange måtar. Samansette tekstar i skolen (2007) og På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen (2011).

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har utgitt artikler og bøker om ulike litterære emner, blant annet monografiene Romanens optikk. Komposisjon og persepsjon i Jan Kjærstad Rand og Svein Jarvolls En Australiareise (2003) og Rettshistorier. Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning (2008). Han er leder for Forskningsgruppe for sanglyrikk ved UiA og har redigert antologien Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder (2015).

Marthe Johanne Moe er lektor ved Kristiansand katedralskole Gimle, der hun underviser i norsk, geografi og kommunikasjon og kultur. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og undervisningserfaring fra norsk, skolebibliotekkunnskap og pedagogisk bruk av IKT ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet som veileder ved Pedagogisk senter i Kristiansand med kursing i lese- og læringsstrategier og vurdering for læring og var tidligere prosjektleder for Kristiansands-området i overgangsprosjektet Ny GIV.

Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser blant annet i barne- og ungdomslitteratur i barnehagelærerutdanningen og på studiet i skolebibliotekkunnskap, i tillegg til å jobbe med lesesatsninger i skolen. Hun har bidratt i boka Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Solbjørg Tormodsdotter Nes er universitetslektor ved Universitetet i Agder, der ho underviser i barnehagelærarutdanninga og på studiet i skolebibliotekkunnskap. Ho er cand.philol. i nordisk litteraturvitskap og arbeider med ei ph.d.-avhandling om drabantbyar i norsk litteratur.

Anne-Stefi Teigland er litteraturviter og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Her underviser og forsker hun på barne- og ungdomslitteratur og formidling. Teigland har lang erfaring både som kritiker, formidler og forlagsredaktør. Hun har skrevet flere artikler om barne- og ungdomslitteratur.

Elise Seip Tønnessen er professor emeritus ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad (dr.philos.) i medievitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning i lærerutdanningen, og har også undervist i litteratur og film og i kommunikasjon. Hun har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Multimodal tekstkompetanse (2014), Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014) og Møter med barnelitteratur (2018).