Ungdom, rus og marginalisering (Heftet)

Forfatter:

Tormod Øia

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431983
Kategori: Sosiologi , Psykologi og psykiatri , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdom, rus og marginalisering

Mens voksenbefolkningen i Norge drikker mer og mer, har de unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva har skjedd med voksenrollen i det moderne samfunnet?

Denne boka gir en omfattende gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling. I hvor stor grad er overdreven drikking, kriminalitet og andre former for utagerende atferd ulike sider ved det samme underliggende fenomenet, og i hvor stor grad må vi søke ulike forklaringer på disse fenomenene? Er det de samme ungdommene som går igjen i ulike settinger slik at vi kan skille ut en gruppe «verstinger»?

Ungdom, rus og marginalisering presenterer funn og resultater fra den store Ung i Oslo-undersøkelsen 2012. Hvilke endringer har skjedd over tid? Hvordan avviker Oslo fra resten av landet? Videre stilles spørsmålene: Hva henger sammen med hva? Hvilken betydning har foreldre, familie, sosial bakgrunn, skole, fritid og jamnaldermiljø? De unges bruk av rusmidler drøftes og relateres til deltakelse, tilhørighet og mestring på ulike sosiale arenaer.

Boka er aktuell for studenter og fagfolk som er opptatt av ungdom, oppvekstmiljø, kriminalitet og rusproblematikk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Ungdom, rus og marginalisering

«Boka har en stram struktur, god fortellerstil og bygger på et solid materiale fra Ung i Oslo-undersøkelsene. Resultatet er en lettlest og leseverdig fagbok [...] Boka fortjener å bli lest, også av fagfolk utenfor akademia som ønsker utfyllende kunnskap om ungdoms drikkemønster.»

Johan Fredrik Rye, Sosiologisk tidsskrift 3/2014

«Bredden av temaer gjør boken interessant for alle som i sitt arbeid har med ungdom å gjøre. Den er i tillegg aktuell for foreldre og fritidsledere, ikke minst i idretten. At trendene for bruk av alkohol i voksenkulturen og ungdomskulturen går hver sin vei, forteller om underliggende strømninger i samfunnet. Øia klarer med denne boken å peke på noen av disse.»

O R Haavet , Tidsskrift for Den norske legeforening 6/2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.