Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur (Heftet)

Forfatter:

Åse Strandbu og Tormod Øia (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 197
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202262877
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur

Hva kjennetegner det å være ung i dagens samfunn? Hvilke tidstypiske trekk konstituerer ungdom som sosial kategori i Norge i dag sammenliknet med tidligere?

Ungdom utgjør ei gruppe i samfunnet som er i stadig utvikling og endring. Boka presenterer forskning om ulike sider ved de unges sosiale liv, og særlig endringer de siste 10-15 årene. Skole, fritid, forhold til foreldre, bruk av ny teknologi, kjønnsroller, ungdomskultur, innvandring, idrett og organisasjonsdeltaking er tema for kapitlene i boka.

Et innledende kapittel om det særegne ved ungdoms situasjon i Norge i dag rammer inn de andre bidragene. Hovedkildene er de store landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene fra 1992 og 2002.

Boka er skrevet med tanke på studenter i barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, lærerutdanninger og ungdomssosiologi, og alle som arbeider med ungdom.

Til toppen

Anmeldelser av Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur
«Boka 'Ung i Norge' gir viktige bidrag til å forstå både ungdom og utviklingstrekk, også ut over det vi tror vi vet. Både for foreldre, lærere og andre som har med ungdommer å gjøre, er derfor boka et viktig og nyttig bidrag til å forstå mer.»John Roald Pettersen, Utdanning nr. 9/2007

Til toppen

Forfatter(e)
Åse Strandbu er sosiolog og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsfelt er ulike sider av ungdoms idrettsliv - inkludering i idretten, meningen med idretten, sosial ulikhet og foreldreinvolvering i ungdomsidretten.
Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.

Anders Bakken er sosiolog (cand. sociol) og forsker II ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kristinn Hegna er PhD i sosiologi og førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Eifred Markussen er forskningsleder ved NIFU STEP. Han har arbeidet med forskning på videregående opplæring i 20 år og har hele tiden fokusert på temaer knyttet til ungdom som ikke følger hovedstrømmen: spesialundervisning, oppfølgingstjenesten, kompetanse på lavere nivå og frafall/bortvalg. Han ledet prosjektet Bortvalg og kompetanse ved NIFU STEP i årene 2002-2008 og har i 2009-2010 ledet en studie av frafall i videregående opplæring i Norden.

Geir H. Moshuus er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge. Moshuus underviser ved master i forebyggende arbeid med barn og ungdom hvor han har ansvar for vitenskapsteori og metode. Han leder det longitudinelle forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» sammen med Mette Bunting. Hans forskningsinteresser er ungdom, ungdomskultur, skoledeltakelse, rus og kultur, fattigdom og utenforskap.

Nina Sandberg arbeider i programområdet Studier av grunnopplæringen ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP. Hun er stedfortredende forskningsleder og har 15 års erfaring med forskning innenfor videregående opplæring. Hun deltok i evalueringen av Reform 94, i prosjektet Bortvalg og kompetanse, og arbeider for tiden med evaluering av Kunnskapsløftet.

Ingrid Smette er sosialantropolog og forsker ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes doktoravhandling handlet om inkludering og fellesskap ved to flerkulturelle ungdomsskoler i Oslo. Hennes forskningsfelt er skolen som institusjon, blant annet hvordan praksiser formes i skolen, og hvordan forholdet mellom skole og familie forstås. Hun er også involvert i NOVAS forskningsprogram om vold i nære relasjoner.
Oskar Solenes er førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Han har doktorgrad innen idrettshistorie og underviser i historie og samfunnsvitenskapelige fag. Forskningsmessig jobber han med barne- og ungdomsidrett og frivillighet i idretten.
Leila Torgersen er psykolog og jobber for tiden som forsker på Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Hennes nåværende forskningsfelt omfatter spiseforstyrrelser hos barn og voksne samt ungdoms bruk av informasjonsteknologi. Tidligere har hun skrevet doktorgradsavhandling om kriminalitet blant innvandrerungdom.
Guro Ødegård (ph.d sosiologi) er forsker ved NOVA-OsloMet og leder Seksjon for ungdomsforskning. Hennes forskningsinteresser penser rundt temaer som sivilsamfunn og demokrati, hvilket inkluderer studier av frivillig organisering i flerkulturelle lokalsamfunn, politisk deltakelse og samfunnsengasjement blant unge generelt og unge med innvandrerbakgrunn spesielt. Ødegård ledet det offentlige utvalget «Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» og er medlem av utvalget «Levekårs- og integreringsutfordringer i byområder».