Ung i Norge. Psykososiale utfordringer (Heftet)

Forfatter:

Ingela Lundin Kvalem og Lars Wichstrøm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 198
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202262884
Kategori: Psykologi og psykiatri , Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Sosialfag
Fag: Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ung i Norge. Psykososiale utfordringer

Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i seksuelle følelser og atferd? Både tidsperioden og det samfunnet ungdom vokser opp i, vil påvirke deres utvikling, relasjoner, tilpasning og problemer.

Forfatterne presenterer forskning som tar for seg de psykiske og sosiale utfordringene ungdom møter, og særlig endringene de siste 10-15 årene. Teksten er delt inn i tre deler, Utviklingsoppgaver, Eksternaliserende vansker og Internaliserende vansker, med underkapitler som går inn i sentrale temaer i ungdoms psykiske helse som kroppsbilde, seksuell orientering, spiseproblemer, depresjon, rusmiddelbruk og atferdsvansker.

Hovedkildene er de store landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene fra 1992 og 2002.

Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt for alle som arbeider med ungdom.

Til toppen

Forfatter(e)

Elisabeth Backe-Hansen, forsker I emerita ved NOVA, OsloMet, har arbeidet med barnevern i hele sin yrkeskarriere, først som praktiserende psykolog og senere som forsker på hele barnevernsfeltet. Hun er æresmedlem i Norsk fosterhjemsforening. Én av hennes forskningsinteresser er ettervern, og hun er opptatt av hva som er gode tiltak, og hva som skal til for å hjelpe unge med deres overgang til et voksenliv de opplever som verdt å leve.

Kristinn Hegna er professor i utdanningssosiologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun er engasjert i forskning om foreldreskap, sosialisering og normative idealer i prosjektet «Living the Nordic Model». Hun forsker også på oppvekst, utdanning og læringsidentiteter. Hegna har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Hilde Pape er forsker med doktorgrad i psykologi. Ungdom og rus er et hovedtema for hennes forskning, og hun har vært opptatt av både rusens gleder og goder og skyggesidene. Hennes arbeid omfatter også studier av ungdomskriminalitet og av vold i parforhold. Pape kan vise til en rekke publikasjoner om disse temaene, både forskningsartikler i vitenskapelige tidsskrifter og framstillinger som er myntet på et bredere publikum. Hun har vært ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) siden 2004.

Tilmann von Soest er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han forsker på psykisk helse, identitet, helseatferd og sosial ulikhet blant ungdom og voksne.