Ung i Norge. Psykososiale utfordringer (Heftet)

Forfatter:

Ingela Lundin Kvalem og Lars Wichstrøm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 198
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202262884
Kategori: Psykologi og psykiatri , Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Psykologi og psykiatri, Sosial- og omsorgsfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ung i Norge. Psykososiale utfordringer

Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i seksuelle følelser og atferd? Både tidsperioden og det samfunnet ungdom vokser opp i, vil påvirke deres utvikling, relasjoner, tilpasning og problemer.

Forfatterne presenterer forskning som tar for seg de psykiske og sosiale utfordringene ungdom møter, og særlig endringene de siste 10-15 årene. Teksten er delt inn i tre deler, Utviklingsoppgaver, Eksternaliserende vansker og Internaliserende vansker, med underkapitler som går inn i sentrale temaer i ungdoms psykiske helse som kroppsbilde, seksuell orientering, spiseproblemer, depresjon, rusmiddelbruk og atferdsvansker.

Hovedkildene er de store landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene fra 1992 og 2002.

Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt for alle som arbeider med ungdom.

Til toppen

Forfatter(e)
ELISABETH BACKE-HANSEN (dr.psychol.) har i flere år vært medlem av den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsfag og humaniora (NESH) og var med å formulere og revidere NESHs forsknings etiske retningslinjer. Backe-Hansen er forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har utgitt flere arbeider om barne- og barnevernsforskning.

Kristinn Hegna er PhD i sosiologi og førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hilde Pape er forsker med doktorgrad i psykologi. Ungdom og rus er et hovedtema for hennes forskning, og hun har vært opptatt av både rusens gleder og goder og skyggesidene. Hennes arbeid omfatter også studier av ungdomskriminalitet og av vold i parforhold. Pape kan vise til en rekke publikasjoner om disse temaene, både forskningsartikler i vitenskapelige tidsskrifter og framstillinger som er myntet på et bredere publikum. Hun har vært ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) siden 2004.