Undervisningskunnskap i matematikk (Heftet)

Forfatter:

Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202470654
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Undervisningskunnskap i matematikk

Matematikklæreres samlede kunnskap om matematikkundervisning er mangfoldig. Bidragene i denne vitenskapelige antologien gjenspeiler dette. Matematikkoppgaver, matematiske spørsmål og situasjoner fra klasserommet og lærerutdanningen løftes fram og diskuteres ut fra teoretiske og didaktiske perspektiver. Ulike måter å jobbe med konkrete matematikkemner på analyseres og diskuteres fra et forskerståsted. Filosofiske problemstillinger omkring matematikk utforskes, og det diskuteres hvordan matematikkens historie kan brukes i undervisningen. Antologien inspirerer både til videre forsknings- og utviklingsarbeid og til utprøving i utdanning og praksis, og anskueliggjør hvordan undervisningskunnskap i matematikk kan betraktes som «anvendt matematikk».

Forfatterne underviser og forsker ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til toppen

Forfatter(e)
Ellen Konstanse Hovik er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid ved lærerutdanningen, som for eksempel utvikling av studiet Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, matematikk og for tilsvarende tilbud i videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. Hun har publikasjoner nasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk. Disse er knyttet til at hun har studert aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk med et særlig fokus på arbeid med argumentasjon, begrunnelse og bevis i grunnskolen.
Bodil Kleve er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Kleve har gjennom klasseromsforskning studert matematikklæreres implementering av læreplaner og hvordan ulike aspekter av lærerens matematikkunnskaper kommer til uttrykk i undervisningen. I den forbindelse samarbeider hun med forskere i England og USA. I forbindelse med Utdanning 2020 har hun deltatt i et stort forskningsprosjekt, The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education, hvor hun har studert elevers identitet i forbindelse med læring av matematikk. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.
Olav Gravir Imenes er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og underviser ved grunnskolelærerutdanningene. Han har tidligere undervist ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Imenes har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo innenfor ikke-kommutativ algebraisk geometri og forsker og publiserer fortsatt innen dette fagfeltet.
Helga Kufaas Tellefsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har de siste årene hatt ansvaret for og undervist lærere i matematikk i videreutdanningstilbudet «kompetanse for kvalitet». Tellefsen har sittet som representant for HiOA i den nasjonale gruppen NELVU, nasjonalt organ for elev- og lærlingsvurdering, nå NKV (Nasjonalt kompetansemiljø i vurdering). Hun har tidligere jobbet som matematikklærer i ungdomsskolen gjennom 10 år.