Undervisningskunnskap i matematikk (Heftet)

Forfatter:

Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202470654
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Undervisningskunnskap i matematikk

Matematikklæreres samlede kunnskap om matematikkundervisning er mangfoldig. Bidragene i denne vitenskapelige antologien gjenspeiler dette. Matematikkoppgaver, matematiske spørsmål og situasjoner fra klasserommet og lærerutdanningen løftes fram og diskuteres ut fra teoretiske og didaktiske perspektiver. Ulike måter å jobbe med konkrete matematikkemner på analyseres og diskuteres fra et forskerståsted. Filosofiske problemstillinger omkring matematikk utforskes, og det diskuteres hvordan matematikkens historie kan brukes i undervisningen. Antologien inspirerer både til videre forsknings- og utviklingsarbeid og til utprøving i utdanning og praksis, og anskueliggjør hvordan undervisningskunnskap i matematikk kan betraktes som «anvendt matematikk».

Forfatterne underviser og forsker ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Målrettet samtale

    Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner

    Elham Kazemi og Allison Hintz

    Heftet
Forfatter(e)
Ellen Konstanse Hovik er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid ved lærerutdanningen, som for eksempel utvikling av studiet Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, matematikk og for tilsvarende tilbud i videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. Hun har publikasjoner nasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk. Disse er knyttet til at hun har studert aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk med et særlig fokus på arbeid med argumentasjon, begrunnelse og bevis i grunnskolen.
Bodil Kleve er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Kleve har gjennom klasseromsforskning studert matematikklæreres implementering av læreplaner og hvordan ulike aspekter av lærerens matematikkunnskaper kommer til uttrykk i undervisningen. I den forbindelse samarbeider hun med forskere i England og USA. I forbindelse med Utdanning 2020 har hun deltatt i et stort forskningsprosjekt, The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education, hvor hun har studert elevers identitet i forbindelse med læring av matematikk. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.

Tonje Hilde Giæver er cand. scient. med hovedfag i informatikk og førstelektor i digital kompetanse ved grunnskole- og faglærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har vært ansatt ved OsloMet siden 1997 og har drevet undervisning på bachelor- og masternivå, utviklingsarbeid og forskning innen IKT og læring. Forskningsaktivitetene de siste årene har rettet seg mot implementering og bruk av mobile teknologier i læring, digital kompetanse i skolen og i lærerutdanningen med spesielt fokus på lærerstudenters digitale kompetanse herunder kompetanse i digital dømmekraft.

Olav Gravir Imenes er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og underviser ved grunnskolelærerutdanningene. Han har tidligere undervist ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Imenes har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo innenfor ikke-kommutativ algebraisk geometri og forsker og publiserer fortsatt innen dette fagfeltet.

Helga Kufaas Tellefsen er førstelektor i matematikkdidaktikk ved OsloMet –storbyuniversitetet. Hun har de siste årene hatt ansvaret for og undervist lærere i matematikk/matematikkdidaktikk i videreutdanningstilbudet «Kompetanse for kvalitet» samt innen etterutdanning. Tellefsen har sittet som representant for HiOA (nå OsloMet) i den nasjonale gruppen NELVU, Nettverk for elev- og lærlingvurdering. Hun har skrevet flere artikler og kapitler som omhandler vurdering for læring i matematikk.