Ulikhet og fellesskap (Heftet)

Flerkulturell pedagogikk i barnehagen

Forfatter:

Sigrun Sand

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202666323
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Samfunn, religion, livssyn og etikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ulikhet og fellesskap

Ulikhet og fellesskap løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Barnehagene i dag preges av mangfold på mange områder og er steder der barn og voksne fra ulike land, kulturer og miljøer møtes, leker, lærer og gjør erfaringer sammen.

Boka presenterer ny og relevant forskning og tar blant annet opp temaer som sosialisering og identitetsprosesser, flerkulturell pedagogikk, samarbeid mellom hjem og barnehage, språkarbeid og språkopplæring. Den har et nytt kapittel om samer og arbeid med samisk innhold i barnehagen.

Ulikhet og fellesskap er profesjonsrettet og praksisnær med eksempler, ideer og refleksjonsspørsmål. Forfatteren ønsker å bidra til at barnehagelærere tilegner seg faglig og etisk basis som gir trygghet i profesjonsutøvelsen.

Bokas målgruppe er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, fagarbeidere/assistenter, foreldre og andre som er interessert i kunnskap om, og problemstillinger knyttet til, oppdragelse i et språklig og kulturelt mangfoldig samfunn. Den vil være relevant i utdanninger både på master- og bachelornivå og i fordypninger innenfor fagfeltet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sigrun Sand er tidligere dosent i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra undervisning på bachelor- og masterstudier i pedagogikk ved tidligere Høgskolen i Hedmark. Mangfold og flerkulturelle spørsmål har vært hennes hovedområde både i undervisning, veiledning og forskning. Hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og publisert en rekke vitenskaplige artikler og bokkapitler.