Tverrfaglig

Tverrfaglig. Elevnettsted (Nettsted)

Digitale elevressurser tverrfaglige temaer

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202688554
Kategori: Videregående
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Videregående
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Tverrfaglig. Elevnettsted
Tverrfaglig er et nytt nettsted for lærere og elever med aktuelle undervisningsopplegg knyttet til de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen (LK20):
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Nettstedet er tematisk organisert. Hver leksjon gir god oversikt over aktuelle fag, kompetansemål og forventet tidsbruk, slik at lærere enkelt kan planlegge tverrfaglig samarbeid.

Nettstedet er gratis for elever og lærere.

Til toppen

Tverrfaglig

Tverrfaglig er et nytt nettsted for lærere og elever som samler oppgaver fra flere ulike fag i de tre tverrfaglige temaene fra overordnet plan i fagfornyelsen (LK20). Nettstedet er gratis for elever og lærere.