Tverretatlig samarbeid (Ebok)

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 181
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.2 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202784331
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tverretatlig samarbeid

Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.

Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende spørsmål: Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv? Hva er skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig samarbeid? Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse? Hvordan forstår ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende skolemiljø? Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige samarbeidet?

Tverretatlig samarbeid er aktuell for studenter innen pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Redaktører: Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug. Øvrige bidragsytere: Silje Ims Lied, Hilde Sofie Stokke, Marianne Sandvik Tveitnes og Ivar Lie.

Til toppen

Andre utgaver

Tverretatlig samarbeid
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.

Peder Haug er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda. Han er utdannet Cand. Paed fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk fra Stockholm Universitet. Han har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking NTNU, Norges forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler om tema som gjelder barnehage, skole, lærerutdanning
og spesialundervisning.

Marianne Sandvik Tveitnes er førsteamanuensis i spesialpedagogikk/pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som PP-rådgiver og leder i PPT og har forsket på PPTs sakkyndighetsarbeid.