Trygt og godt på SFO (Ebok)

Forfatter:

Kari Stamland Gusfre og Ida Risanger Sjursø

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.21 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709198
Kategori: Oppvekstfag
Fag: Oppvekstfag
Nivå: Fagskolen
Om utgivelsen Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og godt oppvekstmiljø i nært samarbeid med andre sentrale aktører. Rett til et trygt og godt skolemiljø defineres i opplæringsloven og gjelder også på SFO. Loven stiller tydelige krav til at det psykososiale miljøet skal være av svært høy kvalitet og beskriver hvilke plikter alle som arbeider på skolen og SFO har for å sikre dette.

Forfatterne beskriver hvordan ansatte på SFO kan bidra til å utvikle praksis som er i tråd med lovverket. Boka gir en grundig innføring i faktorer som kan fremme og hemme et trygt og godt miljø, herunder hvordan krenkelser og mobbing kan forebygges, avdekkes og håndteres basert på forskningsbasert kunnskap.

Boka er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.

Til toppen

Forfatter(e)

Ida Risanger Sjursø er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet spesialpedagog, og hennes doktorgrad tar for seg emosjonelle konsekvenser av digital og tradisjonell mobbing og opplevd støtte fra lærer. Sjursø underviser om mobbing blant annet på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune.

Kari Stamland Gusfre er universitetslektor på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er aktiv med faglig formidling og veiledning, og hun samarbeider med mange skoler og kommuner for å skape trygge og gode miljøer på skolen og på SFO. Den siste tiden har hun også undervist på videreutdanningen for AKS i Oslo kommune. Gusfre har dessuten lang erfaring fra praksis i skolen, både som lærer, mellomleder og rektor. Hun er opptatt av at barns opplevelse av trygghet på skolen og på SFO er de voksnes ansvar.