Tru på Vestlandet av Per Halse, Kristin Hatlebrekke og Birger Løvlie (Open Access)
Open Access

Tru på Vestlandet (Open Access)

Tradisjonar i endring

Serie: Religionsfag Profil 36

Forfatter:

Birger Løvlie, Per Halse og Kristin Hatlebrekke (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 36
ISBN: 9788202677220
Kategori: Religion
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tru på Vestlandet

Det er mykje tru på Vestlandet. Vestlendingane trur på seg sjølve, og dei trur på kvarandre. Meir enn dei fleste andre her i landet trur vestlendingen dessutan på Vårherre.
Trua gjer noko med oss. Ho kan gjere oss konservative eller radikale, liberale eller intolerante, undrande eller skråsikre. Alt dette finn ein på Vestlandet. Slik vert det fordi trua ikkje er åleine om å forme livet. Vi lever i ein kontekst, ein samanheng. For vestlendingen er konteksten sett saman av alt frå stormande hav og snødekte fjell til eit talemål som aldri let seg påverke særleg mykje av det som kom frå hovudstaden.
Denne boka formidlar ny forståing av levande religiøse tradisjonar i møte med store kulturelle endringar. Særdrag ved nyare vestnorsk historie vert studert i samanheng med den nasjonale utviklinga. Kva gjer auka individualisering, demokratisering og pluralisering med oss?

Til toppen

Andre utgaver

Tru på Vestlandet
Nynorsk Heftet 2020
Forfatter(e)

Per Halse er professor ved Høgskulen i Volda. Halse er teolog med tilleggsutdanning i historie og pedagogikk. Han har PhD-grad frå UiO i 2009 på ein monografi om framveksten av nynorsk kyrkjespråk. Andre faglege interessefelt er skule-, kyrkje- og kulturhistorie, bibelomsetjing og salmedikting.

Kristin Hatlebrekke er førstelektor ved Høgskulen i Volda, der hun underviser på lærerutdanningene og på årsstudiet i RLE. Interessefeltene hennes er lærerutdanning, religionsdidaktikk, lærebokforskning og kristendomshistorie. Hun har skrevet flere artikler om disse emnene.

Birger Løvlie, Dr. theol. 1995, er dosent emeritus ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Løvlie er teolog og pedagog, og har har særleg arbeidd med norsk og skotsk kyrkjehistorie, med vekt på kyrkjeordning, vekking og religiøs dikting.

Per Magne Aadnanes er professor emeritus i systematisk teologi ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Aadnanes har særleg arbeidd med livssynskunnskap, nyreligiøsitet og kristendomshistorie.

Olaf Aagedal er professor i kultursosiologi og forsker ved forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Han har særlig forsket på bruken av symboler og ritualer, og han har utgitt bøker og artikler om offentlige hendelser som nasjonaldager, festivaler, jubileer og minnemarkeringer.

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Institutt for religion, filosofi og samfunnsfag, Høgskolen i Innlandet. Aschim har særleg arbeidd med bibelfag, nyare norsk kyrkje- og kulturhistorie, og religion og migrasjon.

Hildegunn Valen Kleive, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. I forskning og undervisning arbeider Kleive med temaene hverdagsreligion, religion i skolen og minoritetsungdoms forhold til religion. Forskningen er særlig relatert til ungdom med bakgrunn i muslimske og hinduistiske tradisjoner.

Jan Ove Ulstein er forfattar, teolog og dosent emeritus ved Høgskulen i Volda. Han har skrive dikt, salmar, artiklar og bøker i fleire sjangrar.

Bøker i serien