Trigger Tilrettelagt

Trigger Alt henger sammen med alt Digital (elevlisens) (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202382063
Kategori: Naturfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Trigger Alt henger sammen med alt Digital (elevlisens)

Elevlisens til Trigger Alt henger sammen med alt gir tilgang til alt innhold på nettstedet for én elev i ett skoleår. Elevens arbeid blir lagret, slik at han/hun kan få oversikt over progresjonen på Min side. Nettstedet består av 10 innholdsrike læringsstier. Hver sti innledes med en førtest og avsluttes med en ettertest.

Nettressursen inneholder følgende læringsstier:
Atomer
Molekyler
Kjemiske forbindelser
Masse
Massetetthet
Krefter
Energi
Temperatur
Elektromagnetisk stråling
Celler

Merk følgende:
Elevlisenser kan bare aktiviseres av registrerte "brukere" på nettstedet: www.cdu.no. Elevelisens er en ”enbrukerlisens” som er knyttet til en unik bruker. Skolen administrerer sine brukere/lisenser selv via MIN SIDE, og hver bruker disponerer et unikt påloggingsskript: brukernavn og passord. En elevlisens gjelder for ett skoleår og utløper medio juli i det påfølgende året.

Til toppen

Trigger Tilrettelagt
Trigger - alt henger sammen med alt er et tilrettelagt læremiddel i naturfag for ungdomstrinnet.