Tribuner for dissens (Heftet)

Ungdoms møter med samtidskunst

Forfatter:

Lisbet Skregelid

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 364
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566593
Kategori: Estetiske fag og Praktisk-estetiske fag
Fag: Estetiske fag, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tribuner for dissens

I denne boka argumenterer Lisbet Skregelid for hvorfor det å engasjere seg i kunst generelt, og samtidskunst spesielt, kan ha en relevans i våre liv.

Gjennom boka beskrives et forskningsprosjekt hvor ungdomsskoleelever gjennom tre år besøkte samtidskunstutstillinger som del av undervisningen på skolen. Gjennom eksperimenterende kunstdidaktisk praksis ble elevene utfordret på forestillinger om hva kunst kan være, og hva som gjør kunsten interessant.

I boka synliggjøres hvordan uenighet og motstand, det forfatteren omtaler som «dissens» – som møter med kunst kan invitere til – kan være en ressurs som kan føre til erkjennelser og nye blikk på en selv og omverdenen. I boka belyses også hvordan møter med kunst egner seg som et demokratisk frirom for meningsytring, meningsforskjeller og debatt.

I en tid hvor utdanningspolitikken orienteres noe ensidig mot det som kan måles og telles, relanserer Skregelid den norske pedagogen og psykologen Helga Engs parole fra 1918 om en estetisk dreining og kunst som overordnet prinsipp i skolen.

Tribuner for dissens retter seg mot et bredt fagfelt og er interessant for alle som er opptatt av kunstens og estetikkens plass i skole og samfunn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Tribuner for dissens

«Tribuner for dissens en bok som tilbyr nye perspektiver, og gir leseren mulighet til å løfte blikket. [...] Hun advarer mot skolepolitikk som resulterer i testregimer og ensidig fokus på nytte, hun oppfordrer til opprør og avslutter boken med å oppfordre alle til å bli litt mer solidarisk ulydige og bidra til mer dissens i kunst og utdanning - fordi barn og unge fortjener det. "Kamp gir seier!"»

Anne Rita Feet, Bedre Skole 4/2019

Til toppen

Forfatter(e)

Lisbet Skregelid (PhD) er førsteamanuensis i kunstpedagogikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun forsker pa° betydningen av møter med kunst og kunstnere, og pa° hvordan kunst og estetisk praksis kan ha en relevans i skole og samfunn. Særlig er hun opptatt av hvordan kunstens forstyrrende, uforutsette og affektive egenskaper, det hun omtaler som dissens, kan fungere som pedagogisk ledemotiv. Skregelid leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge.