Treenig teologi (Heftet)

- historisk, systematisk, kontekstuelt

Serie: Religionsfag Profil 31

Forfatter:

Svein Rise

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 250
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 31
ISBN: 9788202583408
Kategori: Religion og Historie, religion og filosofi
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Treenig teologi

Treenig teologi er en bok om det kristne gudsbildet. Boken tar sikte på å formidle teologisk forskning inn i en aktuell samtale som går langt ut over de akademiske sirkler. Boken er den første helhetlige framstillingen på norsk av det som er blitt kalt «renessansen for treenig teologi». Forfatteren har i flere år selv bidratt til fornyelsen ved artikler og monografier om sentrale tenkere som Wolfhart Pannenberg og Karl Rahner.

Innholdet i boken blir belyst både historisk, systematisk og kontekstuelt.

I den historiske delen viser forfatteren at den treenige teologien har sitt utspring i kjærlighetsrelasjonene mellom personene i Gud, slik for eksempel Augustin beskriver dem i sin bok om Treenigheten (De Trinitate). Forfatteren relaterer i den systematiske delen kjærlighetsrelasjonene til Guds omsorg for skapningen i vid mening; menneskene, naturen og alt levende som trues av overgrep og ødeleggelse. Boken ender opp i konkrete aktualiseringer hvor teologien om den treenige Gud blir en inngang til global rettferdighet, sosiale fellesskap og minoriteters menneskeverd og rettigheter. I så måte viser boken sin relevans i det postsekulære samfunnet vi lever i.

Til toppen

Intervju
Forfatter(e)

Svein Rise (f. 1946) er cand.theol fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra samme sted. Han er professor emeritus i systematisk teologi, og har skrevet artikler og bøker om dogmatiske og religionsfilosofiske temaer.

Bøker i serien