Tredjemannsproblemene (Ebok)

Om formuerettslige argumentasjonsmønstre

Forfatter:

Hans Fredrik Marthinussen

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 1.65 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202796624
Kategori: Eiendomsrett , Avtale- og kontraktsrett og Metodelære og rettsteori
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tredjemannsproblemene

I takt med at jussen blir stadig mer kompleks og omfangsrik, blir det stadig vanskeligere virkelig å forstå den. I denne boken redegjør Hans Fredrik Marthinussen for den dynamiske tingsrettens grunnleggende strukturer og hensyn. Etter at han først har bygget en innledende teoretisk forståelse av grunnleggende hensyn og verdier, viser han gjennom utvalgte problemstillinger hvordan disse hensynene kan brukes i praksis. Han har valgt ut spørsmål som ikke lett og naturlig finner sin løsning i lovteksten, forarbeidene eller høyesterettspraksis, og derfor er godt egnet til å vise de grunnleggende argumentasjonsmønstrene i faget. Til slutt knyttes alt sammen i et avsluttende kapittel der de metodiske aspektene ved formueretten drøftes særskilt.

Boken inneholder altså ikke en fullstendig gjennomgang av rettsreglene i den dynamiske tingsretten. Den skaper derimot forståelse av hvordan fagets regler skal tolkes og anvendes, og hvordan ulovfestede prinsipper, hensyn og eventuelt uklar lovtekst kan harmoniseres på en måte som er forutberegnelig for rettssystemets aktører.

Til toppen

Andre utgaver

Tredjemannsproblemene
Bokmål Fleksibind 2023
Forfatter(e)

Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor de formuerettslige fagene, blant annet i tingsrett, panterett, pengekravsrett, konkurs- og kontraktsrett. Marthinussen har også bred internasjonal erfaring fra flere store europeiske forskningsprosjekter.