Tracks YF

Tracks Vg1–Vg2 (Heftet)

Engelsk YF, Vg1 og Vg2

Forfatter:

Petter Fuhre, Helen Murray, Richard Burgess, Silje Moen, Rasma H. Sjøvoll

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 328
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202398613
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Tracks Vg1–Vg2
I Cappelen Damms populære Tracks-serie lanseres en fellesbok for alle 9 yrkesfaglige utdanningsprogram. I kombinasjon med digitale ressurser dekker læreboka alle kompetansemål i den reviderte læreplanen, og benyttes derfor over to skoleår.
 • Mange nye tekster
 • Mer vekt på grunnleggende ferdigheter
 • Mer vekt på digitale ferdigheter
 • Mer vekt på situasjonstilpasset språk
 • Mer vekt på å bygge opp bevissthet og kunnskap om læringsstier og læringsstrategier
 • Nye skrivekurs og kurs i bruk av muntlige ferdigheter
 • Samme bok for alle elever, helt frem til eksamen

  Hva er beholdt?
  De viktigste prinsippene i Tracks-serien handler om å bygge opp motivasjon for faget gjennom variasjon og differensiering. Dette er ivaretatt i den nye fellesboka.
  Et annet mål har vært å bidra til å styrke fag- og yrkesrettingen av engelskopplæringen. Dette blir videreført i den nye utgaven gjennom to kapitler i boka som omhandler temaer fra yrkes- og arbeidsliv og som kombineres med læringsstoff på nett rettet mot det enkelte utdanningsprogram.

  Hva er nytt?
  Boka er delt inn i åtte kapitler, og mange tekster og oppgaver er nye.
  Grunnleggende ferdigheter har alltid stått i fokus i Tracks, men i den nye boka kommer dette tydeligere fram, bl. a. gjennom nye kurs i muntlig og skriftlig bruk av engelsk.

  Vi følger opp intensjonene i revidert læreplan gjennom bl. a.:

  - mer vekt på elevenes forståelse av, og bruk av læringsstrategier
  (lese, lytte, skrive, snakke)
  - mer vekt på at de skal kunne hente ut både helhet og detaljer i ulike tekster
  (skriftlige, muntlige)
  - mer vekt på at elevene skal bruke språket på ulike måter i ulike situasjoner
  - mer sjangerbevissthet og fokus på formelt/uformelt språk
  - mer vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter

  Digitale ressurser
  Elevnettstedet: tracks.cappelendamm.no er fortsatt gratis og skal brukes som et supplement til læreboka.
  I tillegg vil i løpet av skoleåret 2013/2014, hvert utdanningsprogram få sitt fagnettsted med egne læringsressurser - Tracks Pro. Dette nettstedet erstatter fagdelene i førsteutgaven av Tracks-bøkene, og vil være lisensbelagt.

  KOMPONENTER
  Lærebok - ettbindsutgave for Vg1 og Vg2
  Lærer-CD-er til ettbindsutgave for Vg1 og Vg2
  Felles nettressurs for elev - gratis
  Lærernettsted - lisensbelagt
  Yrkesrettet nettressurs for elev – lisensbelagt (2014)
  Yrkesrettet nettressurs for lærer – lisensbelagt (2014)


Til toppen

Andre utgaver

Tracks Vg1–Vg2. Unibok
Engelsk Nettsted 2014

Andre aktuelle titler

 • Troubleshooter (BM)

  Aktivitetsgrammatikk i engelsk for den videregående skolen

  Richard Hugh Peel, Kjell Richard Andersen og Marcie Madden Austad

  Heftet
Tracks YF
Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Tracks henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med 3 alternative løsninger.