Tracks YF

Tracks PRO (elevlisens) (Nettsted)

Gir tilgang til fagrettet engelsk for 8 ulike utdanningsprogram

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202442170
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Tracks PRO (elevlisens)

Nettstedet Tracks PRO tilbyr fagrettede engelskressurser for samtlige yrkesfaglige utdanningsprogram. Tracks PRO utnyttes best i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1–Vg2 som kom i 2013, men nettstedet kan også benyttes som en frittstående læringsressurs.

Tracks PRO er lisensbelagt og krever individuell innlogging med brukernavn og passord. En elevlisensens gir tilgang til hele nettstedet, uansett hvilket utdanningsprogram eleven går på, noe som er enkelt og praktisk for læreren og skolen. Når eleven har logget seg inn, velger hun sitt eget utdanningsprogram – for eksempel «Restaurant- og matfag» – og kan begynne å jobbe umiddelbart.

Eleven lagrer sitt arbeid på nettstedet
Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret. Eleven kan dermed se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Dette gjør Tracks PRO svært velegnet for individuelt og selvstendig arbeid med engelskfaget. Nettstedet kan supplere arbeidet med læreboka og gi variasjon og tydeligere yrkesretting av opplæringen.

Fem læringsstier
Lærestoffet til hvert utdanningsprogram er ordnet slik at eleven beveger seg rundt på nettstedet i læringsstier. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord.

Fra 2017 er det fem stier til hvert utdanningsrogram. "Intro"-stien som ble lagt til i 2017 har seks filmer for hvert utdanningsprogram, med interaktive oppgaver og skriveoppgaver til hver film. I filmene snakker en engelsklærer med to elever på det aktuelle utdanningsprogrammet om hvorfor de valgte dette yrkesfaget, hva de har lært, hvilke verktøy de kjenner til osv. Dette gir elevene en lettfattelig og motiverende start på arbeidet med Tracks PRO.

Til toppen

Andre utgaver

Tracks PRO (lærerlisens)
Engelsk Nettsted 2014

Andre aktuelle titler

Tracks YF
Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Læreverket henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med tre alternative løsninger.