Tracks YF

Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2 (Heftet)

Forfatter:

Petter Fuhre, Helen Murray og Siri Hunstadbråten

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202267230
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2
Work Matters
Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelens suksessrike læreverk Tracks. Tracks 2 henvender seg til alle utdanningsprogram i én bok og yrkesretter opplæringen gjennom et kapittel om sentrale yrkes- og arbeidslivtemaer som eleven får anledning til å bearbeide med oppgaver og nettressurser.

Komponenter:
• felles tekstbok med oppgaver til alle utdanningsprogram
• lærer-CD-er
• gratis fagnettsted med lærerveiledning

Én bok for alle utdanningsprogram
Elever på yrkesfaglig har samme læreplan i engelsk som elever på andre utdanningsprogram, og skal opp til samme eksamen. Dette er en ny utfordring som vi har valgt å møte gjennom gjennom to likeverdige varianter på Vg1 og med én felles bok for vg2: Tracks 2.

Til sammen oppfyller læreverket alle kravene i den nye læreplanen for engelsk og tar hensyn til ulike læringsstiler og interesser for å øke elevenes motivasjon for engelskfaget. Differensiering gjennom ”Shortcuts”-versjoner av vanskelige tekster og systematisk, målrettet språktrening er blitt godt mottatt og videreføres i Vg2.

Tracks 2 Lærer-CD-er inneholder lytteøvelser, litteraturen og sakprosaen

www.tracks.cappelen.no
Nettstedet følger lærebokas organisering. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som
øver inn grammatikk og vokabular. Nettstedet har lydstoff og lærerveiledning.

Til toppen

Tracks YF
Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Læreverket henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med tre alternative løsninger.