Tolking i justissektoren (Heftet)

En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet

Forfatter:

Hanne Mørk

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 476
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202604127
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Strafferett og straffeprosess , Engelsk og fremmedspråk , Politifag og kriminalomsorg , Juridiske fag og Norsk som andrespråk
Fag: Engelsk og fremmedspråk, Norsk som andrespråk, Politifag og kriminalomsorg, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tolking i justissektoren

Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene og særlig rettstolkingen behandles grundig. De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt arbeid beskrives og drøftes i detalj, i tillegg gis en innføring i de viktigste lovene og begrepene som en habil rettstolk må kjenne til.
For brukerne er det avgjørende at tolken har kunnskap om det det skal snakkes om. Denne boka er et verktøy som gir tolken denne realiakunnskapen og setter den i en tolkefaglig kontekst. Fremstillingen er tett knyttet opp mot den norske virkeligheten slik tolken møter den i sitt arbeid i rettssalen, samt ved tolking i politiavhør, asylintervju, for innsatte i fengsel og i barnevernssaker.

Tolking i justissektoren har omfattende henvisninger til nett- og papirbaserte terminologikilder innen de forskjellige emneområdene og et fyldig stikkordregister, som er et godt utgangspunkt for terminologiarbeid på andre språk. Dette er den eneste fremstillingen om rettstolking på norsk.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Mørk er statsautorisert translatør med lang erfaring både som konferansetolk, rettstolk i Norge og utlandet, og tolk i andre offisielle sammenhenger. Hun har også tolket spansk, norsk og engelsk for EU-organer siden 1995 og hun har holdt foredrag om rettstolking i bl.a. Eulita (European Legal Interpreter and Translators Association) og ved Universidad de Sevilla. Hennes oppdragsgivere omfatter Stortinget, regjeringen, departementer, forvaltningsorganer som Sivilombudsmannen, norske og utenlandske fag- og hjelpeorganisasjoner, advokatkontorer og bedrifter, og det norske rettsvesenet. Hun er også sensor ved translatøreksamen, og er en mye brukt oversetter av alle typer forretningsmessige, tekniske, juridiske, økonomiske og politiske tekster på norsk, spansk og engelsk.