Toleranse - religion - konflikt (Heftet)

Serie: Religionsfag Profil 29

Forfatter:

Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Redse (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 260
Forlag: Portal forlag
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 29
ISBN: 9788283141146
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Toleranse - religion - konflikt

I 1814 vart Noreg definert som ein konfesjonell luthersk nasjon. Religionsfridom kom ikkje inn i Grunnlova før i 1964. I dag er Noreg eit fleirkulturelt samfunn, med ulike livssyn og religionar side om side. Toleranse har vorte eit ideal som har fått nedslag i lovverket. Kvar kjem dette idealet frå, og kva inneheld det? Korleis skal det livssynsopne samfunnet utformast i praksis?

Artikkelforfattarane har erfaring frå grunnskule, lærarutdanning og utdanning av kyrkjeleg tilsette. Dei formidlar kunnskap om toleransen si filosofiske, kulturelle og politiske historie, men også om dei problema som utfordrar oss til tolerante haldningar. Boka er nyttig for alle som gjer seg tankar om korleis vi kan ta vare på og praktisere den åndsfridomen og toleransen som eit multikulturelt og livssynsope samfunn krev av oss.

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Afset er førstelektor ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Afsets interesse- og forskningsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Birger Løvlie, Dr. theol. 1995, er dosent emeritus ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Løvlie er teolog og pedagog, og har har særleg arbeidd med norsk og skotsk kyrkjehistorie, med vekt på kyrkjeordning, vekking og religiøs dikting.

Arne Redse er professor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Bøker i serien