Toktok Digital

Toktok Digital (skolelisens) (Nettsted)

Forfatter:

Bente Aune og Ranveig Kopreitan

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202585976
Kategori: Grunnleggende norsk og Grunnleggende norsk (1-10)
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Toktok Digital (skolelisens)

Universet er laget av pedagoger for pedagoger og forener god pedagogisk tenkning med oppøving i digitale ferdigheter. Kahyttene i båten avspeiler fagområdene i rammeplanen og inneholder forskjellige aktiviteter og spill som alle gir god språkstimulering og grunnleggende matematisk forståelse.

Gjennom lyd, bilde og animasjoner motiveres barna til å tilegne seg og leke med ny kunnskap, utvikle ordforråd, lære nye begreper, øve koordinasjon, konsentrasjon og selvstendighet. Sosiale ferdigheter trenes gjennom turtaking og samarbeid når spillene spilles i mindre grupper.

Læreren finner mål og pedagogiske tips basert på rammeplanen til hvert spill. På den måten er Toktok også et verktøy for økt bevissthet rundt egen digitale praksis. Til spillene er det også laget konkretiseringsmateriell. Digital ressurs og konkretiseringsmateriell utfyller hverandre og tar hensyn til at barn motiveres og lærer på forskjellige måter. Barna møter de samme temaene og begrepene på forskjellige måter, gjennom forskjellige medier og materialer.

Toktok ivaretar kravene til universell tilrettelegging og er tilpasset barn og elever med særskilte behov. Fordi det i dag er mange språk representert i skolene har vi også tatt særlig hensyn til minoritetsspråklige barn. Vårt ønske er at alle skal kunne identifiserere seg med og ha utbytte av Toktok.

Utgitt med støtte av Utdanningsdirektoratet.

Til toppen

Forfatter(e)
Bente Aune er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som fagleder i Thyra barnehage.
Ranveig Kopreitan er spesialpedagog med mange års erfaring fra barnehagen. Til daglig jobber hun som pedagogisk leder i Thyra barnehage.
Toktok Digital